asparuhovo logo

Заверка на анкетна карта на земеделски производител

Услуга № СИДК – 06
Заверка на анкетна карта на земеделски производител
Нормативна уредба
Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа)
Необходими документи Анкетна карта по образец, документ за самоличност, документ за собственост на имот /договор за наем, аренда и др./
Такса Не се заплаща такса или цена на услуга на основание НОАМТЦУТОВ.
Входящ документ Анкетна карта
Изходящ документ Анкетна карта – заверена

 
 
Powered by Phoca Download