asparuhovo logo

Издаване на разрешение за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

Услуга № КСИД – 01
Издаване на разрешение за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение
Нормативна уредба
Наредба за реда за провеждане на търговската дейност на Община Варна, ЗМДТ
Необходими документи Заявление по образец, удостоверение за актуално състояние, копие от Булстат, СБЛЗОВ, удостоверение за липса на публични общински вземания, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
1.За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция
На кв.м. на ден III зона-1,00 лв., IV зона-0,90 лв.
На кв.м. на месец III зона-14,60 лв., IV зона-11,90 лв.
Производител на селскостопанска продукция заплаща 50% от таксата.
2.За ползване на пазари с цел търговия с промишлени и други неселскостопански стоки
На кв.м. на ден III зона-1,95 лв.,IV зона-1,80 лв.
На кв.м. на месец III зона-29,15 лв.,IV зона-23,75 лв.
* Производител на селскостопанска продукция заплаща 50% от таксата.
3.За продажба на стоки от превозни средства(животинска тяга,лек автомобил,микробус,товарен автомобил,тир-прицеп)
от кола, впрегната животинска тяга-5,60 лв./ден
от лек автомобил-11,20 лв./ден
от микробус-16,80 лв./ден
от товарен автомобил с или без ремарке-28,00 лв./ден
от тир – прицеп-56,00 лв./ден
4.За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини
Зимен сезон На кв.м. на ден III зона-0,90 лв,IV зона-0,85 лв
Зимен сезон На кв.м. на месец III зона-15,50 лв,IV зона-14,00 лв
Летен сезон На кв.м. на ден III зона-0,90 лв,IV зона-0,85 лв
Летен сезон На кв.м. на месец III зона-16,80 лв,IV зона-14,00 лв
5.За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници
На кв.м. на ден III зона-1,40 лв., IV зона-1,10 лв.
6.За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други
На кв.м. на ден -0,56 лв.
Входящ документ Заявление (РД 7.5–01–57–01)
Изходящ документ Разрешение

 
 
Powered by Phoca Download