asparuhovo logo

Вписване в Публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост

Услуга № УТ – 43
Вписване в Публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост
Нормативна уредба
ЗУЕС
Необходими документи Заявление по образец, копие от протокол от проведено общо събрание на собствениците, други документи при необходимост
Такса На основание чл. 44, ал. 2 от ЗУЕС за регистрация в Публичния регистър не се събират такси
Входящ документ Заявление (РД 7.5–01–107–01);

Заявление за вписване на сградата (вход) в Публичния регистър
Уведомление за промяна в управлението на етажната собственост
Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал.1 от ЗУЕС
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта