asparuhovo logo

Приемане и обработване на искания, молби и жалби, свързани с оценка на сгради и подобрения върху земи във и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ

Услуга № 9238
Приемане и обработване на искания, молби и жалби, свързани с оценка на сгради и подобрения върху земи във и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ
Нормативна уредба
§ 4в и §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ
Необходими документи Заявление по образец, влязла в сила заповед за възстановяване право на собственост; оценителен протокол, пълномощно; оценка от лицензиран оценител, други документи при необходимост
Цена Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга 30 дни 20,00  лв
Входящ документ Заявление за издаване на заповед за одобряване на оценка за подобрения (РД 7.5–01–55–01)
Изходящ документ Заповед на Кмета на района

Заявление за издаване на заповед за одобряване на оценка за подобрения, на основание §4в и § 4л от ПЗР на ЗСПЗЗ
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта