asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за регистрация на домашен любимец

Услуга № 9218
Издаване на удостоверение за регистрация на домашен любимец
Нормативна уредба
ЗМДТ, Наредба за обществения ред на Община Варна
Необходими документи Заявление по образец, копие от имунизационен паспорт на кучето; № на микрочип; други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ 
За притежаване на куче и/или котка собственикът заплаща годишна такса в дирекция „Местни данъци”, Община Варна в размер на 24 лв. до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.
Входящ документ
Декларация по чл. 117 от ЗМДТ
Изходящ документ Удостоверение по образец от Община Варна
Основания за освобождаване на собствениците на куче от такса
– чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност:
• Кучета на инвалиди;
• Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
• Кучета, използвани за опитни цели;
• Кучета, използвани от Българския червен кръст;
• Кастрирани кучета;
Ловни кучета;
• Кучета с поставен регистрационен микрочип за първата година от регистрацията им.

Декларация по чл. 117 от ЗМДТ
 
 
Powered by Phoca Download