asparuhovo logo

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Услуга № 1991
Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
Нормативна уредба
чл. 202 от ЗУТ
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост, одобрен инвестиционен проект, схема на обекта от СГКК, копие от ПУП, СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 5 лв.
Бърза услуга 5 дни 10 лв.
Eкспресна услуга 3 дни 15 лв.
Входящ документ Заявление за издаване на удостоверение за доброволна делба (УИН 1991/АИС 9089)
Изходящ документ Удостоверение

Заявление за издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта