asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за доброволна делба

Услуга № 9089
Издаване на удостоверение за доброволна делба
Нормативна уредба
чл. 202 от ЗУТ
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост, одобрен инвестиционен проект, схема на обекта от СГКК, копие от ПУП, СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 5 лв.
Бърза услуга 5 дни 10 лв.
Eкспресна услуга 3 дни 15 лв.
Входящ документ Заявление за издаване на удостоверение за доброволна делба (РД 7.5–01–47–01)
Изходящ документ Удостоверение

Заявление за издаване на удостоверение за доброволна делба
 
 
Powered by Phoca Download