asparuhovo logo

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура (на основание чл. 142 и чл. 144 от ЗУТ)

Услуга № 9104
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура (на основание чл. 142 и чл. 144 от ЗУТ)
Нормативна уредба
Чл. 142 - 145 от ЗУТ
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост, виза за проектиране, три копия от инвестиционен проект, СБЛЗОВ, комплексен доклад-оценка, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
А. За линейни инженерни мрежи
1.При ОСИП с комплексен доклад от фирма-консултант на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ - 7 дни 0,68 лв./л.м., но не по-малко от 100 лв.
2.При ОСПИ от ЕССИ на основание чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ - 30 дни 1,50 лв./л.м., но не по-малко от 100 лв.
Б. За инженерни съоръжения
1.При ОСИП с комплексен доклад от фирма-консултант на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
1.1.Геозащитни съоръжения, мостове и др. - 7 дни 3% от СМР., но не по-малко от 300 лв.
1.2.Предавателни станции - 7 дни 3% от СМР., но не по-малко от 600 лв.
1.3.Трансформаторни постове -7  дни 150 лв. на бр. трансформаторна машина
1.4.Възлова станция - 7 дни 150 лв.
1.5.Кабелен шкаф и др. съоръжения - 7 дни 60 лв.
2.При ОСПИ от ЕССИ на основание чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ
2.1.Геозащитни съоръжения, мостове и др. - 30 дни 3% от СМР., но не по-малко от 500 лв.
2.2.Предавателни станции - 30 дни 3% от СМР., но не по-малко от 800 лв.
2.3.Трансформаторни постове - 30 дни 200 лв. на бр. трансформаторна машина
2.4.Възлова станция - 30 дни 200 лв.
2.5.Кабелен шкаф и др. съоръжения - 30 дни 100 лв.
В. Благоустрояване - 30 дни 1,20 лв./кв.м., но не по-малко от 100 лв.
Забележка При заявяване на услугата се заплаща депозит в размер на 100 лв., който се приспада от крайната цена при финализиране на процедурата. В случай на неодобрени и върнати документи, депозитът не се възстановява.
Входящ документ Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти на техническата инфраструктура на основание чл. 144 и чл. 145, ал. 1 от ЗУТ (РД 7.5–01–40–01)
Изходящ документ Проект – с положени подписи и печати за одобряване

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти на техническата инфраструктура Водопроводно и канализационно отклонение (на основание чл. 144 и чл. 145, ал. 1 от ЗУТ)
Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти на техническата инфраструктура на основание чл. 144 и чл. 145, ал. 1 от ЗУТ за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти на техническата инфраструктура Външно кабелно ел. захранв
Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти на техническата инфраструктура Електронни съобщителни мрежи (на основание чл. 144 и чл. 145, ал. 1 от ЗУТ)
Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 
 
Powered by Phoca Download