asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за търпимост

Услуга № 9084
Издаване на удостоверение за търпимост
Нормативна уредба
§16, ал. 1 от Преходните разпоредби и §127 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост, актуална скица, нотариално заверена декларация за период на извършване на строежа, части от одобрен проект и/или разрешение за строеж, СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  30 дни 100,00 лв.
Входящ документ Заявление за издаване на удостоверение за търпимост (РД 7.5–01–32–01)
Изходящ документ Удостоверение за търпимост

Заявление за издаване на удостоверение за търпимост
 
 
Powered by Phoca Download