asparuhovo logo

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

Услуга № 9073
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Нормативна уредба
Чл. 142 - 145 от ЗУТ
Необходими документи Документ за собственост, 3 екз. инвестиционен проект, СБЛЗОВ, други документи при необходимост

I. Проучване и разглеждане на инвестиционни проекти (при входиране на документацията)
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки:
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 50,00 лв.
Б. За нежилищни сгради
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 80,00 лв.
В. За преустройство и реконструкции на съществуващи сгради, вкл. промяна на предназначението
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 50,00 лв.
Входящ документ Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти (проучване и разглеждане при входиране на документацията) (РД 7.5–01–25–01)

II. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  30 дни
А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – с ОСИП  от ЕСУТ 4,05 лв./кв.м., не по-малко от 100 лв.
Б. За нежилищни сгради – с ОСИП от ЕСУТ 8,10 лв./кв.м., не по-малко от 150 лв. 
В. За преустройство и реконструкции на съществуващи сгради, вкл. промяна на предназначението 50% от т. А и т. Б, не по-малко от 40 лв.
Забележка: При изрично заявяване на услуга „Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти” с техническата услуга от Приложение 1 „Издаване на разрешение за строеж”, същата е с наименование „Съгласуване  и одобряване на инвестиционни проекти с доклад от ЕСУТ и издаване на разрешение за строеж”, при запазване на цените , посочени в т. 1.17 и чл. 56 от Приложение 1.
Входящ документ Заявление за за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти (РД 7.5–01–25–02)
Изходящ документ Проект – с положени подписи и печати за одобряване

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти на техническата инфраструктура Водопроводно и канализационно отклонение (на основание чл. 144 и чл. 145, ал. 1 от ЗУТза разглеждане и одобряване на технически и работни проекти
Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 
 
Powered by Phoca Download