asparuhovo logo

Приемане и одобряване на проект за ПУП

Услуга № 9069
Приемане и одобряване на проект за ПУП
Нормативна уредба Чл. 59м чл. 60; чл. 124, ал. 3; чл. 133; чл. 134, ал. 1 и 2; чл. 135; чл. 136 от ЗУТ и § 8, ал. 1 във връзка с § 6, ал. 2 и 4 от ПР на ЗУТ
Необходими документи Документ за собственост, проект на ПУП, СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
До три имота: Обикновена услуга  30 дни 270,00 лв.
Над три имота: Обикновена услуга  30 дни 480,00 лв.
Входящ документ Заявление за приемане и одобряване на проект за ПУП (РД 7.5–01–22–01),
Изходящ документ Заповед

Заявление за приемане и одобряване на проект за ПУП
 
 
Powered by Phoca Download