asparuhovo logo

Допускане (разрешаване) на изработване на ПУП

Услуга № 9067
Допускане (разрешаване) на изработване на ПУП
Нормативна уредба
Чл. 124, ал. 3; чл. 133 от ЗУТ
Необходими документи Документ за собственост, актуална скица от СГКК, скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, извадка от кадастралния регистър от СГКК, извадка от ОУП, актуална скица, СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  30 дни 50,00 лв.
Входящ документ Заявление за допускане (разрешаване) на изработване на ПУП-ПЗ (РД 7.5–01–21–01),
Изходящ документ Заповед

Заявление за допускане (разрешаване) на изработване на ПУП-ПЗ
 
 
Powered by Phoca Download