asparuhovo logo

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Услуга № 9101
Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
Нормативна уредба
ЗУТ, ЗКИР, АПК
Необходими документи Документ за собственост, СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 10,00 лв.
Входящ документ Заявление за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство (РД 7.5–01–19–01)
Заявление извършване на техническа услуга (РД 7.5–01–19–02)
Заявление за изготвяне на доклад за качеството на възстановени настилки (РД 7.5–01–19–03)
Изходящ документ Удостоверение/Служебна бележка/Доклад

Заявление извършване на техническа услуга
Заявление за изготвяне на доклад за качеството на възстановени настилки
Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Заявление за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
 
 
Powered by Phoca Download