asparuhovo logo

Издаване на скица за недвижим имот

Услуга № 29098
Издаване на скица за недвижим имот
Нормативна уредба
§4 и чл.55 от ЗКИР, чл.13, ал.5 и 6 от ППЗСПЗЗ
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост, съдебно решение (заверен препис), СБЛЗОВ, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 15,00 лв.
Бърза услуга  5 дни 30,00 лв.
Експресна услуга  3 дни 45,00 лв.
Входящ документ
Заявление за издаване на скица за недвижим имот (РД 7.5–01–16–01)
Изходящ документ Скица

Заявление за издаване на скица за недвижим имот
Заявление за издаване на скици за недвижими имоти
 
 
Powered by Phoca Download