asparuhovo logo

Учредяване на настойничество и попечителство

Услуга 9213
Учредяване на настойничество и попечителство
Нормативна уредба СК, ЗМСМА, ЗН, ЗЗЛД, ЗГР, ЗМДТ, АПК
Необходими документи Заявление по образец, документ за самоличност, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ.
Не се заплаща такса на основание чл. 60, ал. 3, т. 5 от
Входящ документ Заявление за учредяване на настойничество и попечителство (РД 7.5–01–104-01)
Изходящ документ Удостоверение на назначаване на настойник или попечител

Заявление за учредяване на настойничество и попечителство
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта