asparuhovo logo

Заверка на копия от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в „Архив”

Услуга № 9003
Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в „Архив”
Нормативна уредба ЗМСМА, ЗЗЛД, ЗМДТ, АПК
Необходими документи
Заявление по образец, документ за самоличност, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  5 дни 3,00 лв./стр.
Бърза услуга  3 дни 6,00 лв./стр.
Експресна услуга  1 ден 9,00 лв./стр.
Незаверени копия
А4 едностранно 0.50 лв./стр., двустранно 1.00 лв./стр.
А3 едностранно 0.80 лв./стр., двустранно 1.60 лв./стр.
Входящ документ Заявление за заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в „Архив” (РД 7.5-01-98-01)
Изходящ документ Заверено копие от искания документ

Заявление за заверка на копия от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в „Архив”
 
 
Powered by Phoca Download