asparuhovo logo

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Услуга № 9008
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
/за родените и починалите през 1971 – 1979, 1984 – 1987, след 1996 год./
Нормативна уредба ЗМСМА, ЗБДС, СК, ЗЗЛД, ЗГР, ЗМДТ, АПК
Необходими документи Заявление по образец, документ за самоличност, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  7 дни 3,00 лв.
Бърза услуга  3 дни 5,00 лв.
Експресна услуга  1 ден 10,00 лв.
Входящ документ Заявление за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (РД 7.5-01–10–01)
Изходящ документ Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Заявление за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта