asparuhovo logo

Презаверяване на разрешение за строеж

Презаверяване на разрешение за строеж
Нормативна уредба
ЗУТ, АПК
Необходими документи Документ за собственост, РС-оригинал, други документи при необходимост

Услуга № 9145
Презаверяване на разрешение за строеж
Такса
съгл. Приложение 1 на НОАМТЦУТОВ – раздел „Такси за технически услуги”
Обикновена услуга  14 дни 50,00 лв.

Входящ документ Заявление за издаване на разрешение за строеж (РД 7.5–01–20–02)
Изходящ документ Презаверено Разрешение за строеж

Презаверяване на разрешение за строеж
 
 
Powered by Phoca Download