asparuhovo logo

Одобряване на „План за управление на строителни отпадъци“ /ПУСО/

Одобряване на “План за управление на строителни отпадъци” /ПУСО/

Нормативна уредба: Чл. 156 б, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.11, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците, чл. 4 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
Необходими документи: Заявление по образец, подава се от възложителя или упълномощено за това лице с нотариално заверено пълномощно и Част „План за управление на строителни отпадъци” – 3 екземпляра. Документ за собственост / Договор.
Такса: Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ

Входящ документ: УИН 2667 / АИС 9171 ПУСО
Изходящ документ: Съгласуван план за управление на строителните отпадъци – с положени подписи и печати за одобряване.

Одобряване на „План за управление на строителни отпадъци“ /ПУСО/
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта