asparuhovo logo

Одобряване на “План за управление на строителни отпадъци” /ПУСО/

Услуга № 9171

Одобряване на “План за управление на строителни отпадъци” /ПУСО/

Нормативна уредба: Чл. 156 б, ал.1, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.11, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците, чл. 4 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Необходими документи: Част „План за управление на строителните отпадъци” – 3 екземпляра; Копие на договор за изграждане на обект, общинска собственост (когато е приложимо); други документи при необходимост

Такса: Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга 14 дни 25,00 лв.

Входящ документ: Заявление за Одобряване на “План за управление на строителни отпадъци ” /ПУСО/

Изходящ документ: Одобрен “План за управление на строителни отпадъци ” /ПУСО/

Одобряване на “План за управление на строителни отпадъци” /ПУСО/
 
 
Powered by Phoca Download