asparuhovo logo

Oдобряване на „План за безопасност и здраве“ /ПБЗ/

Услуга № 9171

Одобряване на „План за безопасност и здраве“ /ПБЗ/
Нормативна уредба: Чл. 156 б, ал.1, т.2 от ЗУТ
Необходими документи: Заявление, подава се от възложителя или упълномощено за това лице с нотариално заверено пълномощно. Документ за собственост – заверен за вярност; Част: План за безопасност и здраве – 3 екземпляра оригинал; Част: Временна организация и безопасност на движението - 3 екземпляра оригинал (когато е приложимо).
Такса: Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ

Входящ документ: УИН 2667 / АИС 9171 ПБЗ / ПУСО
Изходящ документ: Съгласуван проект – с положени подписи и печати за одобряване от длъжностно лице, съгласно Заповед на Кмет на район

 

Oдобряване на „План за безопасност и здраве“ /ПБЗ/
Заявление за одобряване на ПБЗ и-или ПУСО
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта