asparuhovo logo

Oдобряване на „План за безопасност и здраве“ /ПБЗ/

Услуга № 9106
Одобряване на „План за безопасност и здраве“/ПБЗ/
Нормативна уредба Чл. 156 б, ал.1, т.2 от ЗУТ

Необходими документи:
Част: План за безопасност и здраве - 3 екземпляра ; Копие от договор за изграждане на обект, публична общинска собственост (когато е приложимо); Част: Временна организация и безопасност на движението - 3 екземпляра (когато е приложимо, други документи при необходимост

Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга 14 дни 30,00 лв.

Входящ документ Заявление за Одобряване на „План за безопасност и здраве“/ПБЗ/
Изходящ документ Одобрен „План за безопасност и здраве“/ПБЗ/

Oдобряване на „План за безопасност и здраве“ /ПБЗ/
 
 
Powered by Phoca Download