asparuhovo logo

Дирекция „Устройство на територията”

Дирекция „Устройство на територията” осъществява следните функции:

• Организация на разрешителните режими и контролните дейности по отношение устройството на територията в т.ч.:

• Изработване и прилагане на подробните устройствени планове и схеми на територията на района;

• Застрояване по смисъла на закона – разполагане и изграждане на сгради, постройки , мрежи и съоръжения в поземлените имоти;

• Възстановяване правото на собственост на земеделските земи и обезщетения на собственици, и ползватели съгласно параграф 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ;

• Издаване на скици за имоти в селищните образувания;

• Контрол по поддържане на инженерната инфраструктура;

• Регистрация на завършени строежи и др.

 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта