asparuhovo logo

Приемане и заверяване на екзекутивна документация на строежи от техническата инфраструктура

Услуга № 9109
Приемане и заверяване на екзекутивна документация на строежи от техническата инфраструктура
Нормативна уредба
чл. 175 от ЗУТ; чл. 8, ал. 3 от Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003 г.)
Необходими документи 2 екз. екзекутивна документация, СБЛЗОВ, удостоверение за липса на публични общински вземания по чл. 162 от ДОПК, други документи при необходимост
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  14 дни 22% от стойността на одобрения инвестиционен проект, вписана в разрешението за строеж, но не по.малко от 100 лв.
Бърза услуга  7 дни 45% от стойността на одобрения инвестиционен проект, вписана в разрешението за строеж, но не по.малко от 100 лв.
Забележка При заявяване на услугата се заплаща депозит в размер на 100 лв., който се приспада от крайната цена при финализиране на процедурата. В случай на неодобрени и върнати документи, депозитът не се възстановява.
Входящ документ Заявление за приемане и заверяване на екзекутивна документация на строежи от техническата инфраструктура (РД 7.5–01–42–01),
Изходящ документ Проект – с положени подписи и печати за одобряване на екзекутиви

Заявление за приемане и заверяване на екзекутивна документация на строежи от техническата инфраструктура
 
 
Powered by Phoca Download