asparuhovo logo

СТРУКТУРА

Администрацията на Район Аспарухово е организирана в 3 дирекции: „Обща администрация”,  „Устройство на територията” и „Контролни и социално - икономически дейности”.

Кмет
Заместник-кмет Заместник-кмет Заместник-кмет
Секретар Главен архитект
Обща администрация Специализирана администрация
Дирекция "Обща администрация" Дирекция "Устройство на територията"
  Дирекция "Контролни и социално - икономически дейности"