asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Кметството на район „Аспарухово“, гр. Варна, уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информацияза преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „Електроразпределение север“ АД, гр. Варна за: „Изграждане на въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 0,4 кV електрозахранени от МТП №1619 /4 клона с 60 бр. СБС и 25 бр. СТС нови стълбове/, по плана на СО „Боровец-юг“ гр. Варна „

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3 в понеделник и четвъртък от 9:00 до 12:00 ч.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 04.01.2019г.

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Кметството на район „Аспарухово“, гр. Варна, уведомява заинтересованото население, че е открит обществен достъп до изготвена информация за преценяване необходимостта от ново въздушно кабелно електрозахранване(ВКЕЗ), състояща се от общо 68 броя нови стълба и 9 броя СТС разделени на четири клона на територията на СО „Боровец –юг“, район Аспатухово,

Информацията е на разположение в стая 302, етаж 3 в понеделник и четвъртък от 9:00 до 12:00 ч.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 13.09.2018г.

В сезона на домашните ремонти от дирекция "Управление на сигурността и контрол по обществения ред“ към Община Варна напомнят, че едрогабаритни отпадъци, поставени до съдовете за общ битов отпадък, се извозват два пъти седмично - малки шкафове, дивани, фотьойли, легла, маси, столове, матраци и дюшеци. Транспортирането им се извършва от сметопочистващите фирми, на база утвърден месечен график с отделни, специализирани автомобили. Съгласно Наредбата за управлението на отпадъците се забранява изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци извън дните от определения график, предвидени са и санкции за нарушителите.

 Графикът за месец август за събиране и транспортиране на едрогабаритните отпадъци за всеки район може да бъде намерен в сайтовете на районните кметства. Телефоните за връзка са следните:

 - Консорциум „Варна 1“ ДЗЗД, който отговаря за районите "Младост“, "Вл. Варненчик“, „Аспарухово“ и кметство „Звездица” – 052/501 756.

 - "Горещ" телефон за връзка - 080 080 806;

 - Сектор “Екологичен контрол” при Община Варна – 052 820 152; 052 820 345;

 - Район “Аспарухово” – 052 370 130;

 

Преглед на графика ...