asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Кметството на район „Аспарухово“, гр. Варна, уведомява заинтересованото население, че е открит обществен достъп до изготвена информация за преценяване необходимостта от ново въздушно кабелно електрозахранване(ВКЕЗ), състояща се от общо 68 броя нови стълба и 9 броя СТС разделени на четири клона на територията на СО „Боровец –юг“, район Аспатухово,

Информацията е на разположение в стая 302, етаж 3 в понеделник и четвъртък от 9:00 до 12:00 ч.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 13.09.2018г.

В сезона на домашните ремонти от дирекция "Управление на сигурността и контрол по обществения ред“ към Община Варна напомнят, че едрогабаритни отпадъци, поставени до съдовете за общ битов отпадък, се извозват два пъти седмично - малки шкафове, дивани, фотьойли, легла, маси, столове, матраци и дюшеци. Транспортирането им се извършва от сметопочистващите фирми, на база утвърден месечен график с отделни, специализирани автомобили. Съгласно Наредбата за управлението на отпадъците се забранява изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци извън дните от определения график, предвидени са и санкции за нарушителите.

 Графикът за месец август за събиране и транспортиране на едрогабаритните отпадъци за всеки район може да бъде намерен в сайтовете на районните кметства. Телефоните за връзка са следните:

 - Консорциум „Варна 1“ ДЗЗД, който отговаря за районите "Младост“, "Вл. Варненчик“, „Аспарухово“ и кметство „Звездица” – 052/501 756.

 - "Горещ" телефон за връзка - 080 080 806;

 - Сектор “Екологичен контрол” при Община Варна – 052 820 152; 052 820 345;

 - Район “Аспарухово” – 052 370 130;

 

Преглед на графика ...

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Кметството на район „Аспарухово“, гр. Варна, уведомява заинтересованото население, че е открит обществен достъп до изготвена информация за преценяване необходимостта от нова въздушна кабелна линия HH, състояща се от общо 100 броя нови стълба разделени на пет клона на територията на СО „Боровец –юг“, район Аспатухово,Информацията е на разположение в стая 302, етаж 3 в понеделник и четвъртък от 9:00 до 12:00 ч.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Преглед...

ПУП-ПРЗ ❝АСПАРУХОВ ПАРК-ВАРНА❝
ПУП-ПРЗ ❝АСПАРУХОВ ПАРК-ВАРНА❝