asparuhovo logo

Новини

Продължава активно да се работи по ул. „Стара Загора“ и ул.„Средец“ в район “Аспарухово”. Предвижда се ремонтните дейности и реконструкция на двете улици и междублокови пространства да приключат до края на месец ноември. Ще бъдат рехабилитирани 3743 м2 от пътната настилка. При ремонта е заложена подмяна на 953 линейни метра големи бордюри, както и 480 линейни метра градински бордюри. Паралелно с това се изграждат паркоместа и джобове за съдове за битови отпадъци, предвидено е и поставяне на 392 м2 паркорешетки на тревна фуга. Предстои цялостна подмяна на 2156 м2 пешеходни тротоари.

Facebook

Започна основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортните площадки на открито в ОУ „Кап. Петко Войвода“ в кв. „Галата“ и СУ „Любен Каравелов“ в кв. „Аспарухово“. Пилотна спортна площадка бе изградена в двора на ОУ „Христо Ботев“ и вече радва своите посетители.

Проектите се изпълняват като част от ангажимента на кмета Иван Портних за обновяване на спортните игрища в 16 варненски училища. Целта на начинанието е откритите пространства в дворовете на училищата да бъдат използвани от повече ученици за повишаване на двигателната и спортната им култура, както и съоръженията да бъдат свободно използвани от гражданите в часовете след учебните занятия.

Facebook

Започва изпълнението на планирания текущ ремонт пред ДКЦ „Св. Иван Рилски“ на ул. „Народни будители“ в Район „Аспарухово“. По проекта е предвидено изграждане на допълнително паркоместа пред поликлиниката, част от които за трудноподвижни хора, разполагане на пейки и облагородяване на прилежащата зона с градинка зад спирката на градския транспорт. В пространството между читалището и сградата на поликлиниката ще бъде изградена разделителна пешеходна алея за улеснение на преминаващите. В рамките на проекта е заложено обновяване на стълбичките пред ДКЦ-то, като за по-трудноподвижните е предвидена наклонена пътека за достъп до сградата.

Facebook

От днес започва обновяване на цветните фигури в Район „Аспарухово“. Стартира засаждането на есенни цветя от вида „виола“, които са устойчиви на студ. Поетапно ще бъдат подменени цветята на кръговото кръстовище на бул. „Народни будители, тези до пасарелката, пред административната сграда на района, както и в новата зона до игрището на ул. „Мара Тасева“.

Facebook

Община Варна и БалБок Инженеринг АД организират система за разделно събиране и последващо третиране на опасните отпадъци от домакинствата.

Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават са:

  • лекарства с изтекъл срок на годност;
  • живачни термометри и живак;
  • почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви;
  • замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
  • бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила.

Мобилният пункт в кв. Аспарухово ще бъде достъпен за граждани на 26.09.2019 г. (четвъртък) от 9 до 12,45 часа на пазара на ул. „Моряшка“

Община Варна и БалБок Инженеринг АД
Община Варна и БалБок Инженеринг АД
Facebook