asparuhovo logo

Новини

Във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и изпълнение на Договор за организиране на система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, сключен между Община Варна и „БалБок Инженеринг“ АД, Ви уведомяваме, че предвидената за периода 1-ви – 4-ти април кампания е отменена.

съобщение

съобщение