asparuhovo logo

Новини

Удължава се кампанията по набиране на кандидати за преброители, контрольори и придружители във връзка с Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година.

В срок до 16 ноември кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети.

Повече подробности за критериите за подбор и необходимите документи може да получите от линк към НСИ, както и от Общинската преброителна комисия към Район „Аспарухово“.

Община Варна, в качеството си на бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЯВЯВА ПОДБОР

Обучение за бодолази

 

На 16 октомври 2020 г. стартира безплатен курс за водолази-любители в открити води. Обучението е с продължителност от седем дни, а в него ще могат да вземат участие 10 души на възраст над 18 години, без значение от пол и раса, етническа принадлежност или сексуална ориентация, физически здрави. Основно изискване за бъдещите курсисти е да имат умения по плуване, както и да бъдат с адресна регистрация на територията на гр. Варна и МИРГ „Варна, р-н Аспарухово-Белослав-Аксаково“.

Курсът ще се проведе от сертифициран инструктор от Scuba School International (SSI), по програмата „Водолаз в открити води”. Тази световно призната програма за сертифициране е в основата на Вашето приключение като сертифициран водолаз и база за по-нататъшно развитие. Персонализираното обучение се комбинира с упражнения във вода, за да сте сигурни, че имате уменията и опита, необходими, за да станете наистина уверени под водата. След успешното приключване на обучението, всеки курсист ще получи международен сертификат SSI Open Water Diver.

Обучението се реализира по Проект № BG14MFOP001-4.007-0007-C01, „Програма за обучение на водолази - любители и повишаване знанията за околната среда и "Синия растеж"”, финансиран по СВОМР на МИРГ „Варна, р-н Аспарухово-Белослав-Аксаково“, финансирана по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Програмата ще даде възможност на курсистите да се гмуркат безопасно и ще повиши тяхната конкурентоспособност на трудовия пазар.

-----------------------------------------------

За допълнителна информация и записване: Даниела Илиева Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., моб.: +359 884 060 940