asparuhovo logo

Новини

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

     В изпълнение на „Текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна на територията на Район „Аспарухово“, Ви уведомяваме че от 10:00 до до 18:00 часа на 15.04.2021г. ще бъде затруднено преминаването по ул.“Дряновски манастир“, ул.“Дойчин войвода“ и ул.“Балкапан“ с цел обезпечаване на ремонтните дейности.

На 04.04.2021 г. /неделя/, са предвидени допълнителни курсове по направление кв. "Галата" – с. о. "Боровец -север" - с. о. "Боровец - юг" - с. о. "Прибой" - с. о. "Ракитника", „Моста“.

Запазва се неделното разписание, а допълнителните курсове ще се изпълняват както следва:

За кв. "Галата" от сп. "Моста" в 08:20 - сп. "Малък обръщач Боровец" в 08:40 часа;

За кв. "Галата" от сп. "Моста" в 10:45 - сп. "Малък обръщач Боровец" в 11:00 часа;

За кв. "Галата" от сп. "Моста" в 12:45 - сп. "Малък обръщач Боровец" в 13:00 часа

За кв. "Галата" от сп. "Моста" в 14:45 - сп. "Малък обръщач Боровец" в 15:00 часа;

За кв. "Галата" от сп. "Моста" в 16:45 - сп. "Малък обръщач Боровец" в 17:00 часа;

За кв. "Галата" от сп. "Моста" в 18:45 - сп. "Малък обръщач Боровец" в 19:00 часа;

За кв. "Галата" от сп. "Моста" в 20:50 - сп. "Малък обръщач Боровец" в 21:10 часа;

От сп. "Център Галата" за сп. "Малък обръщач Боровец" и сп. "Моста" в 10:00, 12:00,14:00, 16:00, 18:00, 20:00 часа.

Информацията е публикувана на https://www.gtvarna.com/, https://varnatraffic.com/Info

Акция за събиране на облекла за хора в нужда ще се проведе в район „Аспарухово“ в съвместна инициатива с Българския червен кръст (БЧК).

Контейнер за събиране на дрехи и текстилни изделия вече е разположен в кв. „Галата“. Изискването е артикулите да бъдат в годно за употреба състояние и да са в добре затворени торби. Акцията ще се проведе на 27 и 28 март 2021г.

Гражданите, които желаят да дарят непотребни дрехи и текстилни изделия могат да направят това от 9 ч. до 16 ч. на ул. „Капитан I ранг Георги Купов“ в кв. „Галата“ (до супермаркет СВА).

Инициативата цели насърчаване на гражданите да участват лично в грижата за чиста градска среда. Дарявайки отпадналия от употреба текстил, вместо да бъде погубен в общия отпадък или изгорен нерегламентирано, той ще бъде използван от кризисния резерв на БЧК за хора в нужда.

Повече за разделното събиране на текстил в партньорство с Български Червен кръст вижте тук...

Кампания за разделно събиране и дарение на текстил
Кампания за разделно събиране и дарение на текстил

На 18.03.2021 г. В периода 09:00 ч. до 16:00 ч. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна, м-ст Зеленика, фирма Галатекс.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до17:00 ч. в районите на кв. Галата, кв. Аспарухово

Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година.

 

Преглед на статията...