asparuhovo logo

Новини

Община Варна организира кампания за разделно събиране и последващо третиране на опасни отпадъци от домакинствата в изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците.
Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават, са: лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и живак; почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила.
Мобилният пункт в кв. Аспарухово ще бъде достъпен за граждани на 24.06.2021г. (четвъртък) от 9:00 до 12:45 часа на пазара на ул. „Моряшка“.

Община Варна в изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците организира кампания за разделно събиране за последващо третиране на опасни отпадъци от домакинствата. Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават са: лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и живак; почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила. Мобилният пункт в кв. Аспарухово ще бъде достъпен за граждани на 24.06.2021 г. (четвъртък) от 9:00 до 12:45 часа на пазара на ул. „Моряшка“

На 18 юни (петък) от 17:00 ч. в галерията на НЧ "Просвета" в кв. "Аспарухово" ще бъдат представени резултатите от научно-изследователския проект "Локални бедствия и качество на живот: Културни стратегии в преодоляване на природни, технологични и биологични катастрофи". Изложба по темата ще бъде открита от екипа от учени на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН. Ще имате възможност да се запознаете с фотоматериали от четирите места на изследванията, сред които кв. "Аспарухово" след наводнението от 19 юни 2014 г.

Заповядайте!

Локални бедствия и качество на живот: Културни стратегии в преодоляване на природни, технологични и биологични катастрофи

Възнаграждения СИК

Във връзка с изплащането на възнаграждения на членовете на секционните избирателни комисии, участвали в произвеждането на изборите за народни представители на 04.04.2021г. Ви информираме, че изплащането ще започне на 22.04.2021 г. (четвъртък) в сградата на район „Аспарухово“ след 11:00 в кабинет 102, ет.1.

За получаване на сумите е необходимо да представяте:

1. Удостоверенията, издадени от РИК, за членство в СИК.

2. Лична карта.

Изплащания на възнаграждения ще се осъществяват:

Всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00.