asparuhovo logo

Обявления

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на два жилищни комплекса с подземни гаражи“ в ПИ 10135.5502.660 и ПИ 10135.5502.661, урбанизирана територия, с обща площ 11808 кв.м., високо застрояване /над 15м/, Район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител на ИП: „АСПАРУХОВО ВИСТА ПАРК“ ООД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 12.05.2023г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на два жилищни комплекса с подземни гаражи“ в ПИ 10135.5502.660 и ПИ 10135.5502.661, урбанизирана територия, с обща площ 11808 кв.м., високо застрояване /над 15м/, Район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител на ИП: „АСПАРУХОВО ВИСТА ПАРК“ ООД. Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в писмен вид, в деловодство на Район „Аспарухово“ /административна сграда, находяща се на ул. „Народни будители“2, ет. 1 – „Информационно и административно обслужване – гише №№ 3 и 4/ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 10.04.2023г.

Поради необходимост от извършване на довършителни дейности, свързани с основния ремонт на ул. „Найчо Цанов“, както и полагане на асфалтова настилка по ул. „Св. св Кирил и Методий“ от 11:00 часа на 31.03.2023 г. до приключване на ремонтните дейности в края на работния ден на 01.04.2023 г. се въвеждат следните маршрутни промени:

  1. Автобусна линия №12 ще обслужва от/до спирка „Център – Аспарухово“;
  2. Автобусни линии №46 и №55 ще преминават с обходен маршрут – кв. „Галата“.

Карта на сайта