asparuhovo logo

Обявления

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,
Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на шест жилищни сгради в ПИ с идентификатор 10135.5052.51, урбанизирана територия, с площ 3419 кв.м., НТП „Лозе“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител: Кръстинка Стоичкова.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3, при работно време: всеки делничен ден от 08:30ч. – 17:30ч.
Становища и мнения относно предложението се приемат в 14 - дневен срок от уведомяването в Център за информационно и административно обслужване (ЦАО) на Район „Аспарухово“, ет.I, гише №№ 4,5 и 6, при работно време: всеки делничен ден от 08:30ч. – 17:30ч.

Дата на уведомяването: 18.01.2024г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради и шест двуфамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 10135.5549.2445 (УПИ VI-1688, 2287, кв. 3, по плана на м. „Прибой“), с площ 8895 кв.м., урбанизирана територия, НТП ниско застрояване – до 10м., по КККР на гр. Варна, с възложители: „БГ ЕСТЕЙТ“ АД и „ЧЕРНОМОРСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕООД.
Информацията е на разположение в административната сграда на Район „Аспарухово“, етаж III, стая 301. Работно време на администрацията – всеки делничен ден от 8:30ч. – 17:30ч.
Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодство на Район „Аспарухово“ (етаж I, в административната сграда на районната администрация), всеки делничен ден от 8:30ч. – 17:30ч., в 14- дневен срок от уведомяването
Дата на уведомяването: 16.01.2024г.

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОВОС

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на шест жилищни сгради в ПИ с идентификатор 10135.5052.51, урбанизирана територия, с площ 3419 кв.м., НТП „Лозе“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител: Кръстинка Стоичкова.
Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3, при работно време: всеки делничен ден от 08:30ч. – 17:30ч.
Становища и мнения относно предложението се приемат в 14 - дневен срок от уведомяването в Център за информационно и административно обслужване (ЦАО) на Район „Аспарухово“, ет.I, гише №№ 4,5 и 6, при работно време: всеки делничен ден от 08:30ч. – 17:30ч.
Дата на уведомяването: 05.01.2024г.

Карта на сайта