asparuhovo logo

Обявления

Опасни отпадъци

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН „АСПАРУХОВО“,
Уведомяваме Ви, че започва поредна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Цялата информация можете да прочетет като отворите линка под заглавието.

Уведомление за преценка необходимостта от ОВОС за изграждана на „Изграждане на пречиствателно съоръжение в ПИ с идент.№ 10135.5501.37"

Открит е обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за:
„Изграждане на пречиствателно съоръжение в ПИ 10135.5501.37, урбанизирана територия,
с площ 111179 кв.м., НТП „За ремонт и поддържане на транспортни средства“,
Район „Аспарухово“, гр. Варна,
с възложител на ИП: Командване на Военноморските сили.

Цялата информация може да прочетете като отворите линка от заглавието на статията. 

 

 

Информация за едрогабаритни отпадъци и битови отпадъци

 Уважаеми граждани на район "Аспарухово",

По разпореждане на Кмета на Община Варна, считано от днес, 04.06.2024г.,
на територията на района се въвежда нов график за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци:
Дните, в които може да се изнасят горепосочените са:
ЧЕТВЪРТЪК и ПЕТЪК - от 08:00ч. до 16:00ч.
Ако вещите биват изхвърляни извън тези определени дни, на нарушителите ще бъдат налагани санкции.
Санцкии ще има и за недбросъвестни граждани, които изхвърлят битов отпадък извън контейнерите за смет.
Еколозите от Района, съвместно с полиция, ще следят за реда.
Благодаря на всички граждани, които подават сигнали за нерегламентирано изхвърляне на същите, както и моля да спазваме графика,
за да живеем в приветлива и чиста среда!

Ивайло Маринов
Кмет на Район "Аспарухово"

 

Проучване на Медицински универитет - Варна

Уважаеми граждани на град Варна,

Вашето участие в проучването ще допринесе за оценка на средата в град Варна по отношение на наличните условия за стимулиране на здравословния начин на живот в отделните квартали на града.

Карта на сайта