asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ВАРНА И ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ - ОБЯВЛЕНИЕ ...

Във връзка с образувана административна преписка в Район „Аспарухово“, Община Варна с вх. рег. № АУ069977АС/19.07.2022г. за издаване на разрешение за строеж, съобщаваме, че на основание чл.142, ал.1, ал.4, ал.6, т.2 и чл.148, ал.1, ал.2, ал.4, ал.5 от ЗУТ, Заповед №005 от 17.02.2017г. на Гл. архитект на Община Варна е издаденo разрешение за строеж №11/ГИ/ 25.07.2022г. от Главeн архитект на Район „Аспарухово“, за строеж:

Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП № 2169 до нов кабелен шкаф ШК - 4 пред УПИ XX - 599, кв. 33 (ПИ с идентификатор 10135.5510.523), по плана на кв. "Галата", ул. "Крайбрежна", гр. Варна и Кабелна линия 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5510.523, ул. "Крайбрежна", гр. Варна.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

Дата на съобщението: 27.07.2022г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Галатея“ от п/ст „Лазур“ до п/ст „Старо Оряхово“, с възложител на ИП: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 18.07.2022г.

д десет години отново в кв. „Аспарухово“ гостува Цирк Феникс.
Циркът ще е разположен в парка до спортните игрища, а спектаклите ще са от 14.07.22г. до 21.07.22г. включително, всеки ден от 19:00ч.
По време на спектакъла ще се насладите на вълнуващите въздушни гимнастички от Украйна, майсторска еквилибристика, антипод, за доброто настроение на всички ще се погрижи носителят на сребърен приз от Международният цирков фестивал в Будапеща - клоунът Роланд Дитмар.
За всички деца сме подготвили богата менажерия от животни, която включва камила, носато мече, камерунски кози, мини прасенце, кучета, котки, гълъби ,южно-американска Алпака и папагал Ара.
Не пропускайте!
Билети на касата пред цирка!
Спектаклите на цирка се осъществяват с подкрепата на Национален фонд "Култура"

 

RolandНФК.jpg
 44730754_2400773833283061_2555281021704601600_n.jpg
 1.jpg
 IMG_9325 (1).jpg

Едрогабаритните отпадъци представляват обемни битови отпадъци, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за твърди битови отпадъци и изискват специфична организация за предаване и третиране. Това са шкафове, дивани, матраци, фотьойли, кресла, столове, маси, мокети, килими и др. За да е по-чиста територията на община Варна, оставете до контейнера вашите едрогабаритни отпадъци един ден, преди графика за вашия район.

График за извозване на едрогабаритни отпадъци за месец ЮЛИ 2022г.

Извозването на едрогабаритни отпадъци ще се извършва по предварителна заявка на тел. 052/820-152, съобразно дните по приложения график.

 

Преглед на графика...