asparuhovo logo

Контакти и връзки

Име, фамилияДлъжностТелефон
РЪКОВОДСТВО
1 Ивайло Маринов Кмет на район 370 - 040
2 Боян Петров Заместник-кмет 370 - 070
3 Адиле Кямил Заместник-кмет 378 - 508
4
Милена Кукова
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Секретар на район 370 - 065
5 Галя Димова - Дойчева Главен архитект 370 - 080
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Обща администрация"
6 Даниела Панайотова Директор
370 - 965
7
Сабрие Кадир
Главен експерт "Гражданско състояние и Етноси" 370 - 270
8
Ваня Миланова
Главен специалист "Гражданско състояние" 370 - 270
9
Боряна Николова
Главен експерт "ЕСГРАОН" 370 - 270
10
Юлия Димитрова
Главен специалист  ПЧОТ 370 - 141
11
Йонка Симеонова
Главен счетоводител 370 - 026
12
Нели Щерева - Хомякова
Главен експерт "Бюджетни приходи и разходи" 370 - 026
13
Станислава Спирдонова
Счетоводител 370 - 957
14
Снежана Аврамова
Главен специалист "Контрол на СФУК" 370 - 045
15
Георги Николов
Системен администратор  
16
 Доротея Иванова
 
Специалист ПЧОТ  
17
 Русанка Петкова
 
Специалист ПЧОТ  
18
 Тодорка Колева
 
Специалист ПЧОТ  
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Устройство на територията"
19
Адрияна Михалева
Директор на дирекция 370 - 090
20
Ренета Стоянова
Главен експерт „Инженерна инфраструктура, регистрация и паспортизация на строежи“ 370 - 076
21
Ирена Семерджиева
Главен експерт "Участъков архитект" 370 - 076
22
Снежана Ангелова
Главен специалист "Участъков техник" 370 - 799
23
Мартин Ковачев
Старши юрисконсулт 370 - 799
24
Величко Узунов
Главен експерт "Геодезия и благоустройство" 374 - 666
25
Сергей Христов
Главен специалист "Геодезист" 374 - 666
26
Анани Янков
Главен експерт "Архитектура" 370 - 793
27
Венцеслава Маврова
Главен експерт "Геодезист" 378 - 816
28
Пламена Симеонова
Главен специалист "Процедиране на ПУП" 378 - 816
29
Дарина Стойкова
Главен специалист "Участъков техник" 378 - 570
30
Тургут Мехмед
Главен инженер 370 - 956
31
Румeна Лукова
Главен специалист УО 370 - 956
32
Димитър Коцев
Главен специалист УО 370 - 956
Дирекция "Контролни и социално - икономически дейности"
33
Христина Атанасова
Директор 370 - 428
34
Роса Йорданова
Старши експерт "Търговска и рекламна дейност" 370 - 480
35
Дорияна Кирчева
Старши експерт "Търговска и рекламна дейност" 370 - 480
36
Веселина Енева
Главен инспектор „Контролни дейности“ 370 - 480
37
Иван Казълов
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
38
Траяна Гочева
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 053
39
Васил Куликов
Главен експерт "Архитектура" 370 - 793
40
Румяна Тодорова
Главен инспектор "Контрол по строителството" 370 - 392
41
Малвина Добрева
Старши юрисконсулт 370 - 961
42
Валентин Кръстев
Главен експерт "Икономически дейности" 370 - 060
43
Мариана Михайлова
Старши инспектор "Контрол на търговската и рекламна дейност" 370 - 060
44
Стефка Жекова
Гл.специалист "Жилищно настаняване" 370 - 140
45
Силвия Христова
Главен специалист "Техническо осигуряване" 370 - 040
46
Елка Димитрова
Секретар на МКБППМН 370 - 350
47 Василена Георгиева Главен експерт "Екология" 370 - 130
48
Дарина Калоянова
Главен инспектор "Екологичен контрол" 370 - 130
49
Милена Светославова
Главен инспектор "Екологичен контрол" 370 - 130
50
Миглена Грудева
Главен специалист "Контролна дейност" 370 - 141
Други
51
Дежурен по район
  370 - 023

 

No Институция/Организация Адрес Телефон
1 Кабинет на кмета ул."Народни будители" №2 370-040
2 Дежурен на район Аспарухово ул."Народни будители" №2 370-023
3 Деловодство на р-н Аспарухово ул."Народни будители" №2 370-141
7 ІІ Районна служба за пожарна безопасност   370-958
8 Социални грижи жк."Дружба" бл.11 370-455
9 Комплекс за соц.услуги за деца и семейства жк."Дружба" бл.9 370-604
10 МВР - ІV РУ ул."Средец" №63 370-025
11 ВиК ул."Прилеп" №33 070011300
12 ЕНЕРГО-ПРО   070016161
13 Читалище "Просвета" ул."Народни будители" №1 370-934
14 Читалище "Васил Левски" ул."Кап. І р. Г. Купов"  №24 378-394
15 Варненска Морска Гимназия
"Св. Николай Чудотворец"
ул."Народни будители" №4 370-433/4
370-436/7
16 СУУНЗ
"Д-р Иван Шишманов"
местност Вилите 370-414
370-416
17 НУ "Васил Левски" ул."Места" №27 370-693
18 ОУ "Христо Ботев" ул."Св.св. Кирил и Методий" №8 370-694/5/6
19 ОУ "Капитан Петко Войвода" кв.Галата 378-434
20 СУ "Любен Каравелов" ул."Народни будители" №17а 370-422/3/4
21 Детска ясла № 9 ул."Средец" №12 370-409
22 ЦДГ № 12 "Пинокио" ж.к."Дружба" до бл.9 370-697/370-700
23 ЦДГ № 17 "Валентина Терешкова" ул."К.Пейчинов" №19 370-701/370-699
24 ЦДГ № 18 "Морски свят" ул."Народни будители" №8 370-209
25 ЦДГ № 25 "Люляче" ул."Адмирал Грейк" №21 378-392
26 СДГ № 22 "Горска приказка" двор на фирма "Галатекс" 370-698
27 ІV ДКЦ "Иван Рилски" ул."Народни будители" №5 378-562
28 СБАЛОЗ "Д-р Марко А. Марков - Варна" местност Вилите 370-671
29 Пр.храм "Св. цар Борис" ул."Места" №38а 370-635
28 Център за обществена подкрепа ул. "Мур" № 2. 0889 911 788