asparuhovo logo

Съобщение

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН „АСПАРУХОВО“,

Уведомяваме Ви, че Община Варна организира кампания за разделно събиране и последващо третиране на опасни отпадъци от домакинствата, в изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците. Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават са:

  •  отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни);
  •  лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);
  •  домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);
  •  мастила и замърсени опаковки;
  •  фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

В Район „Аспарухово“ мобилен пункт за приемане на опасните отпадъци ще бъде достъпен за граждани на 17.03.2022 г. (четвъртък) от 9:00 ч. до 12:45 ч. на пазара на ул. „Моряшка“.