asparuhovo logo

Разрешения за строеж 2022

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
5829.12.2022Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана мощност 30 kW, върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 10135.5426.2320.2 в УПИ X-2320, кв.29 по плана на С.О. "Ракитника", Район "Аспарухово", гр.ВарнаX-232010135.5426.232029гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
5714.12.2022Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-554 /ПИ 10135.5510.994 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 31, по плана на кв. Галата, гр. Варна, със ЗП: 99,89 кв.м и РЗП: 99,89 кв.м.IX-55410135.5510.99431гр. Варна, по плана на кв. Галата
5613.12.2022Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-835 /ПИ 10135.5403.835 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 92, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 75,00 кв.м и РЗП: 161,00 кв.м.VII-83510135.5403.83592гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
5505.12.2022Изграждане на мрежова фотоволтаична централа с мощност до 30kW, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.5549.1938 по плана на местност "Прибой", Район "Аспарухово", гр. Варна 10135.5549.1938  
5401.12.2022Плътна ограда с височина до 2,20м и дължина L - 40,10м по вътрешната регулационна граница с поземлен имот с идентификатор 10135.5426.3106 по КККР на Район „Аспарухово", гр. Варна, разположена изцяло в УПИ XI - 964, кв. 49 по плана на местност „Ракитника" /ПИ с идентификатор 10135.5426.3232 КККР на Район „Аспарухово", гр. Варна/XI - 964110135.5426.323249по плана на местност "Ракитника"
5330.11.2022Жилищна сграда в УПИ VI-774 /ПИ 10135.5505.538 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 74, по плана на 28-ми м.р. на гр. Варна, със ЗП: 153,70 кв.м и РЗП: 597,00 кв.м.VI-77410135.5505.53874гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
5230.11.2022Жилищна сграда и подземен гараж в УПИ XVII-561 /ПИ 10135.5504.525 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 97, по плана на 28-ми м.р. на гр. Варна, със ЗП: 167,00 кв.м и РЗП: 825,80 кв.м.XVII-56110135.5504.52597гр. Варна, по плана на 27-ми м. р.
5125.11.2022Допълващо застрояване - гараж в УПИ XXI-330 /ПИ 10135.5510.902 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 11, по плана на кв. "Галата", гр. Варна, със ЗП: 24,00 кв.м.XXI-33010135.5510.90211гр. Варна, по плана на кв. Галата
5016.11.2022Допълващо застрояване - лятна кухня и огради в УПИ XXVII - 1671, кв. 2 /ПИ 10135.5549.2518 по КККР на гр. Варна/ по плана на местност "Прибой", гр. Варна, със ЗП лятна кухня: 33,00 кв.м и плътна ограда по вътрешните имотни граници с дължина L - 135,95 л. м.XXVII - 167110135.5549.25182по плана на местност "Прибой"
4928.10.2022Допълващо застрояване - лятна кухня и гараж в УПИ XXVIII - 3314, кв. 49 /ПИ 10135.5545.4250 по КККР на гр. Варна/ по плана на местност "Зеленика", гр. Варна, със ЗП л. кухня: 9,00 кв.м и ЗП гараж: 23,20 кв. м.XXVIII - 331410135.5545.331449гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
4819.10.2022Жилищна сграда в УПИ LVI-4419 /ПИ 10135.5403.5386 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 9, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 82,77 кв.м и РЗП: 188,35 кв.м.LVI-441910135.5403.53869гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
4718.10.2022Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XII-3867 /ПИ 10135.5545.4213 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 27, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 99,93 кв.м и РЗП: 92,93 кв.м.XII-386710135.5545.421327гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
4610.10.2022Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXII-4848 /ПИ 10135.5403.4848 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 161, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 73,29 кв.м и РЗП: 73,29 кв.м.XXII-484810135.5403.4848161гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
4503.10.2022Жилищна сграда в УПИ XXII-4120 /ПИ 10135.5545.4159 по ККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 15, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 77,70 кв.м и РЗП: 233,10 кв.м.XXII-412010135.5545.415915гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
4428.09.2022Промяна предназначение на вилна сграда в еднофамилна жилищна сграда, пристройка, надстройка и реконструкция в УПИ II-2812, кв. 36 /ПИ 10135.5404.2812 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 88,97 кв.м и РЗП: 141,43 кв.м.II-281210135.5404.281236гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
4327.09.2022Жилищна сграда в УПИ XV-1207 /ПИ 10135.5549.2564 по ККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 63, по плана на СО "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 88,80 кв.м и РЗП: 169,49 кв.м.XV-120710135.5549.256463гр. Варна, по плана на СО "Прибой"
4221.09.2022Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-3009 /ПИ 10135.5426.3229 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 13, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 71,56 кв.м и РЗП: 152,88 кв.м.IV-300910135.5426.322913гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
4121.09.2022Плътна ограда с височина до 2,20м по вътрешната регулационна граница с поземлен имот с идентификатор 10135.5424.840 по КККР на Район „Аспарухово", гр. Варна, разположена изцяло в УПИ VII - 841, кв. 5 по плана на местност „Ракитника" /ПИ с идентификатор 10135.5424.3202 КККР на Район „Аспарухово", гр. Варна/VII - 84110135.5424.32025по плана на местност "Ракитника"
4021.09.2022Жилищна сграда находяща се в ПИ 10135.5545.3963 по КК на Район "Аспарухово", кв. 19, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 62,46 кв.м и РЗП: 99,39 кв.м. 10135.5545.396319гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
3925.08.2022Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XLIII-317 /ПИ 10135.5545.4269 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 21, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 135,90 кв.м и РЗП: 254,00 кв.м.XLIII-31710135.5545.426921гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
3822.08.2022Частен клуб за риболов №5 в УПИ III-359 /ПИ 10135.5501.368 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна, със ЗП: 445,00 кв.м и РЗП: 900,00 кв.м.III-35910135.5501.3682гр. Варна, по плана на Южна промишлена зона
3719.08.2022Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-1544 /ПИ 10135.5403.1544 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 88, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 102,33 кв.м и РЗП: 207,15 кв.м.VI-154410135.5403.154488гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
3610.08.2022Пристройка и надстройка на съществуваща сезонна постройка и промяна предназначение в жилищна сграда в УПИ III-269, кв. 42, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 111,70 кв.м и РЗП: 111,70 кв.м.III-26910135.5426.313042гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
3501.08.2022Допълващо застрояване - гараж в УПИ I - 904, кв. 91 /ПИ 10135.5403.5442 по КК на гр. Варна/ по плана на местност "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП: 34,40 кв. м.I - 90410135.5403.544291по плана на местност "Боровец - юг"
3426.07.2022Жилищна сграда в УПИ V-393 /ПИ 10135.5503.393 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 80, по плана на 28 ми м.п., гр. Варна, със ЗП: 147,00кв.м и РЗП: 433,00кв.м.V-39310135.5503.39380гр. Варна, №8, по плана на 28 м.р.
3318.07.2022Плътна ограда по вътрешна регулационна линия в УПИ V-27 /ПИ 10135.5426.27 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 58, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна,V-2710135.5426.2758гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
3212.07.2022Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XII-4377 /ПИ 10135.5403.5354 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 51, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 153,60 кв.м и РЗП: 281,10 кв.м.XII-437710135.5403.535451гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
3112.07.2022Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXVI-1761 /ПИ 10135.5404.4835 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 32, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 98,98 кв.м и РЗП: 98,98 кв.м.XXVI-176110135.5404.483532гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
3012.07.2022Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXI-377 /ПИ 10135.5510.284 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 25, по плана на кв. Галата, гр. Варна, със ЗП: 93,55 кв.м и РЗП: 184,16 кв.м.XXI-37710135.5510.28425гр. Варна, по плана на кв. Галата
2912.07.2022Частен клуб за риболов №4 в УПИ III-359 /ПИ 10135.5501.368 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна, със ЗП: 356,00кв.м и РЗП: 720,00кв.м.III-35910135.5501.3682гр. Варна, по плана на Южна промишлена зона
2801.07.2022Жилищна сграда в УПИ IХ-325 /ПИ 10135.5545.4123 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 28, по плана на СО " Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 135,60кв.м и РЗП: 135,60кв.м.IХ-32510135.5545.412328гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
2729.06.2022Жилищна сграда в УПИ VIII-462 /ПИ 10135.5510.246 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 27a, по плана на кв. Галата, гр. Варна, със ЗП: 134,98кв.м и РЗП: 357,46кв.м.VIII-46210135.5510.24627агр. Варна, по плана на кв. Галата
2617.06.2022Допълващо застрояване - лятна кухня в УПИ XVI - 24, кв. 2 /ПИ 10135.5052.77 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/ по плана на местност "Мимишона", гр. Варна, със ЗП: 50,00 кв. м.XVI - 2410135.5052.772гр. Варна, по плана на м. "Мимишона"
2514.06.2022Плътна ограда по западната регулационна линия, разположена изцяло в ПИ 10135.5404.3898 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна, идентичен с УПИ III - 3898, кв. 40 по плана на местност "Боровец - юг", гр. Варна, с височина на плътната част 2,00 м. и дължина 30,45 м.III - 389810135.5404.389840гр. Варна, по плана на местност "Боровец - юг"
2408.06.2022Допълващо застрояване - гараж в УПИ III - 1491, кв. 39 /ПИ 10135.5549.2517 по КК на гр. Варна/ по плана на местност "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 45,67 кв. м.III - 149110135.5549.251739по плана на местност "Прибой", гр. Варна
2301.06.2022Открит басейн с водна площ 28 кв. м. и воден обем 42 куб. м., находящ се в ПИ с идентификатор 10135.5545.4148 по КККР на гр. Варна.X - 387710135.5545.414827по плана на местност "Зеленика"
2231.05.2022Жилищна сграда в УПИ VI-4785 /ПИ 10135.5404.4785 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 43, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 111,50 кв.м и РЗП: 257,50 кв.м.VI-478510135.5404.478543гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
2130.05.2022Жилищна сграда в УПИ II-2329 /ПИ 10135.5426.3200 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 33, по плана на м. "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 149,55 кв.м и РЗП: 253,04 кв.м.II-232910135.5426.320033гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
2025.05.2022Изграждане на мрежова фотоволтаична система с обща инсталирана мощност до 15 kW, върху покрив на на съществуваща сграда с идентификатор 10135.5507.196.1 в УПИ XLV-196, кв.2 по плана на м-ст "Вилите", Район "Аспарухово", гр.ВарнаXLV10135.5507.1962по плана на м-ст "Вилите"
1919.05.2022Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-3070 /ПИ 10135.5426.3199 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 12, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна със ЗП: 87,00кв.м и РЗП: 87,00 кв.м.VIII-307010135.5426.319912гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
1816.05.2022Еднофамилна жилищна сграда в УПИ II-1606 /ПИ 10135.5549.2536 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 10, по плана на СО "Прибой", гр. Варна със ЗП: 98,79кв.м и РЗП: 98,79 кв.м.II-160610135.5549.253610гр. Варна, по плана на СО "Прибой"
1703.05.2022Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIX-2646 /ПИ 10135.5426.2646 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 35, по плана на местност "Ракитника", гр. Варна със ЗП: 79,80 кв.м и РЗП: 79,80 кв.м.XIX-264610135.5426.264635гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
1628.04.2022Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XX-1637 /ПИ 10135.5549.2509 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 8, по плана на местност "Прибой", гр. Варна със ЗП: 118,20 кв.м и РЗП: 219,50 кв.м.XX-163710135.5549.25098гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
1527.04.2022ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XI-1706 /ПИ 10135.5403.5338 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 192, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ - ЮГ" СЪС ЗП НА КОТА +0,00: 49.42КВ.М., ЗП НА КОТА +2,60: 50,33 КВ.М И РЗП: 99.75 КВ.М.XI - 170610135.5403.5338192гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ"
1421.04.2022ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XXI-5155 /ПИ 10135.5403.5240 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 23, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ - ЮГ" СЪС ЗП: 72.67КВ.М. И РЗП: 149.99КВ.М.XXI-515510135.5403.524023гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ - ЮГ"
1330.03.2022Еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-2766 /ПИ 10135.5403.2766 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 155, по плана на местност "Боровец-юг", гр. Варна със ЗП: 99,98 кв.м и РЗП: 99,98 кв.м.V-276610135.5403.2766155гр. Варна, по плана на местност "Боровец-юг"
1216.03.2022Жилищна сграда в УПИ XIII-980, кв. 4, по плана на СО "Боровец-юг" /ПИ 10135.5403.5384 по КК на гр. Варна/, гр. Варна със ЗП: 99,65 кв.м и РЗП: 110,50 кв.м.XIII-98010135.5403.53844гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
1117.02.2022ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ VI-668 /ПИ 10135.5403.5326 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 48, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ - ЮГ" СЪС ЗП: 80.81КВ.М. И РЗП: 238.01КВ.М.VI-66810135.5403.532652гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ"
1016.02.2022Жилищна сграда в УПИ VII-841 /ПИ 10135.5426.3202 по КК на гр. Варна/, кв. 5 по плана на СО "Ракитника", град Варна със ЗП 61,20 кв. м и РЗП 61,20 кв. м.VII-84110135.5426.32025гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
916.02.2022Склад за съхранение на негорими генерални товари в УПИ IV-17 "за обществено обслужване и логистични дейности" /с идентификатор 10135.5501.17/, кв. 4 по плана на Южна промишлена зона, гр. ВарнаIV-1710135.5501.174по плана на Южна промишлена зона
807.02.2022ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XIII-3079 /ПИ 10135.5426.3186 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 48, ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" СЪС ЗП: 139.47КВ.М. И РЗП: 161.25КВ.М.XIII-307910135.5426.318648гр. Варна, по плана на СО "РАКИТНИКА"
703.02.2022Допълващо застрояване - гараж в УПИ XXI-330 /ПИ 10135.5510.902 по КК на гр. Варна/, кв. 11, по плана на кв. Галата, гр. Варна, със ЗП: 34,50 кв.м.XXI-33010135.5510.90211гр. Варна, по плана на Галата
620.01.2022ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ I-3001 /ПИ 10135.5426.3001 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 6, ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" СЪС ЗП: 48.29КВ.М. И РЗП: 98.70КВ.М.I-300110135.5426.30016гр. Варна, по плана на СО "РАКИТНИКА"
517.01.2022ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ VI-1570 /ПИ 10135.5549.1570 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 17, ПО ПЛАНА НА СО "ПРИБОЙ" СЪС ЗП: 120.00КВ.М. И РЗП: 280.30КВ.М.VI-157010135.5549.157017гр. Варна, по плана на СО "ПРИБОЙ"
414.01.2022ВИЛНА СГРАДА СЪС ЗП: 97,24 КВ.М. И РЗП: 215.05 КВ.М. В ПИ 10135.5549.1373, КВ. 52, ПО ПЛАНА НА СО " ПРИБОЙ", ГР. ВАРНА 10135.5549.137352гр. Варна, по плана на СО " ПРИБОЙ"
314.01.2022ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ - ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО В УПИ ХIII - 4469 /ПИ 10135.5404.4798 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 22, ПО ПЛАНА НА СО " БОРОВЕЦ - ЮГ " , ПЪРВИ ЕТАП - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП: 114,10 КВ.М. И РЗП: 257.10 КВ.М. ,ВТОРИ ЕТАП - ГАРАЖ СЪС ЗП: 37,80 КВ.МХIII - 446910135.5404.479822гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ"
205.01.2022ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО В УПИ ХI-2507, 2508 /ПИ 10135.5426.3147 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 43, ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" , ПЪРВИ ЕТАП СЪС ЗП: 140,11 КВ.М. И РЗП: 235.58 КВ.М. ,ВТОРИ ЕТАП СЪС ЗП: 29,60 КВ.МХI-2507, 250810135.5426.314743гр. Варна, по плана на СО "РАКИТНИКА"
105.01.2022ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ I-3129 /ПИ 10135.5403.3129 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 59, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ-ЮГ" , СЪС ЗП: 139.37 КВ.М. И РЗП: 257.53 КВ.М.I-312910135.5403.312959гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ"