asparuhovo logo

Разрешения за строеж 2022

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
49 28.10.2022 Допълващо застрояване - лятна кухня и гараж в УПИ XXVIII - 3314, кв. 49 /ПИ 10135.5545.3314 по КККР на гр. Варна/ по плана на местност "Зеленика", гр. Варна, със ЗП л. кухня: 9,00 кв.м и ЗП гараж: 23,20 кв. м. XXVIII - 3314 10135.5545.3314 49 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
48 19.10.2022 Жилищна сграда в УПИ LVI-4419 /ПИ 10135.5403.5386 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 9, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 82,77 кв.м и РЗП: 188,35 кв.м. LVI-4419 10135.5403.5386 9 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
47 18.10.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XII-3867 /ПИ 10135.5545.4213 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 27, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 99,93 кв.м и РЗП: 92,93 кв.м. XII-3867 10135.5545.4213 27 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
46 10.10.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXII-4848 /ПИ 10135.5403.4848 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 161, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 73,29 кв.м и РЗП: 73,29 кв.м. XXII-4848 10135.5403.4848 161 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
45 03.10.2022 Жилищна сграда в УПИ XXII-4120 /ПИ 10135.5545.4159 по ККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 15, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 77,70 кв.м и РЗП: 233,10 кв.м. XXII-4120 10135.5545.4159 15 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
44 28.09.2022 Промяна предназначение на вилна сграда в еднофамилна жилищна сграда, пристройка, надстройка и реконструкция в УПИ II-2812, кв. 36 /ПИ 10135.5404.2812 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 88,97 кв.м и РЗП: 141,43 кв.м. II-2812 10135.5404.2812 36 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
43 27.09.2022 Жилищна сграда в УПИ XV-1207 /ПИ 10135.5549.2564 по ККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 63, по плана на СО "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 88,80 кв.м и РЗП: 169,49 кв.м. XV-1207 10135.5549.2564 63 гр. Варна, по плана на СО "Прибой"
42 21.09.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-3009 /ПИ 10135.5426.3229 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 13, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 71,56 кв.м и РЗП: 152,88 кв.м. IV-3009 10135.5426.3229 13 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
41 21.09.2022 Плътна ограда с височина до 2,20м по вътрешната регулационна граница с поземлен имот с идентификатор 10135.5424.840 по КККР на Район „Аспарухово“, гр. Варна, разположена изцяло в УПИ VII - 841, кв. 5 по плана на местност „Ракитника“ /ПИ с идентификатор 10135.5424.3202 КККР на Район „Аспарухово“, гр. Варна/ VII - 841 10135.5424.3202 5 по плана на местност "Ракитника"
40 21.09.2022 Жилищна сграда находяща се в ПИ 10135.5545.3963 по КК на Район "Аспарухово", кв. 19, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 62,46 кв.м и РЗП: 99,39 кв.м. 10135.5545.3963 19 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
39 25.08.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XLIII-317 /ПИ 10135.5545.4269 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 21, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 135,90 кв.м и РЗП: 254,00 кв.м. XLIII-317 10135.5545.4269 21 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
38 22.08.2022 Частен клуб за риболов №5 в УПИ III-359 /ПИ 10135.5501.368 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна, със ЗП: 445,00 кв.м и РЗП: 900,00 кв.м. III-359 10135.5501.368 2 гр. Варна, по плана на Южна промишлена зона
37 19.08.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-1544 /ПИ 10135.5403.1544 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 88, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 102,33 кв.м и РЗП: 207,15 кв.м. VI-1544 10135.5403.1544 88 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
36 10.08.2022 Пристройка и надстройка на съществуваща сезонна постройка и промяна предназначение в жилищна сграда в УПИ III-269, кв. 42, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 111,70 кв.м и РЗП: 111,70 кв.м. III-269 10135.5426.3130 42 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
35 01.08.2022 Допълващо застрояване - гараж в УПИ I - 904, кв. 91 /ПИ 10135.5403.5442 по КК на гр. Варна/ по плана на местност "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП: 34,40 кв. м. I - 904 10135.5403.5442 91 по плана на местност "Боровец - юг"
34 26.07.2022 Жилищна сграда в УПИ V-393 /ПИ 10135.5503.393 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 80, по плана на 28 ми м.п., гр. Варна, със ЗП: 147,00кв.м и РЗП: 433,00кв.м. V-393 10135.5503.393 80 гр. Варна, №8, по плана на 28 м.р.
33 18.07.2022 Плътна ограда по вътрешна регулационна линия в УПИ V-27 /ПИ 10135.5426.27 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 58, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, V-27 10135.5426.27 58 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
32 12.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XII-4377 /ПИ 10135.5403.5354 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 51, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 153,60 кв.м и РЗП: 281,10 кв.м. XII-4377 10135.5403.5354 51 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
31 12.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXVI-1761 /ПИ 10135.5404.4835 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 32, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 98,98 кв.м и РЗП: 98,98 кв.м. XXVI-1761 10135.5404.4835 32 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
30 12.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXI-377 /ПИ 10135.5510.284 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 25, по плана на кв. Галата, гр. Варна, със ЗП: 93,55 кв.м и РЗП: 184,16 кв.м. XXI-377 10135.5510.284 25 гр. Варна, по плана на кв. Галата
29 12.07.2022 Частен клуб за риболов №4 в УПИ III-359 /ПИ 10135.5501.368 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 2, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна, със ЗП: 356,00кв.м и РЗП: 720,00кв.м. III-359 10135.5501.368 2 гр. Варна, по плана на Южна промишлена зона
28 01.07.2022 Жилищна сграда в УПИ IХ-325 /ПИ 10135.5545.4123 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 28, по плана на СО " Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 135,60кв.м и РЗП: 135,60кв.м. IХ-325 10135.5545.4123 28 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
27 29.06.2022 Жилищна сграда в УПИ VIII-462 /ПИ 10135.5510.246 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 27a, по плана на кв. Галата, гр. Варна, със ЗП: 134,98кв.м и РЗП: 357,46кв.м. VIII-462 10135.5510.246 27а гр. Варна, по плана на кв. Галата
26 17.06.2022 Допълващо застрояване - лятна кухня в УПИ XVI - 24, кв. 2 /ПИ 10135.5052.77 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/ по плана на местност "Мимишона", гр. Варна, със ЗП: 50,00 кв. м. XVI - 24 10135.5052.77 2 гр. Варна, по плана на м. "Мимишона"
25 14.06.2022 Плътна ограда по западната регулационна линия, разположена изцяло в ПИ 10135.5404.3898 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна, идентичен с УПИ III - 3898, кв. 40 по плана на местност "Боровец - юг", гр. Варна, с височина на плътната част 2,00 м. и дължина 30,45 м. III - 3898 10135.5404.3898 40 гр. Варна, по плана на местност "Боровец - юг"
24 08.06.2022 Допълващо застрояване - гараж в УПИ III - 1491, кв. 39 /ПИ 10135.5549.2517 по КК на гр. Варна/ по плана на местност "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 45,67 кв. м. III - 1491 10135.5549.2517 39 по плана на местност "Прибой", гр. Варна
23 01.06.2022 Открит басейн с водна площ 28 кв. м. и воден обем 42 куб. м., находящ се в ПИ с идентификатор 10135.5545.4148 по КККР на гр. Варна. X - 3877 10135.5545.4148 27 по плана на местност "Зеленика"
22 31.05.2022 Жилищна сграда в УПИ VI-4785 /ПИ 10135.5404.4785 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 43, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 111,50 кв.м и РЗП: 257,50 кв.м. VI-4785 10135.5404.4785 43 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
21 30.05.2022 Жилищна сграда в УПИ II-2329 /ПИ 10135.5426.3200 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 33, по плана на м. "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 149,55 кв.м и РЗП: 253,04 кв.м. II-2329 10135.5426.3200 33 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
20 25.05.2022 Изграждане на мрежова фотоволтаична система с обща инсталирана мощност до 15 kW, върху покрив на на съществуваща сграда с идентификатор 10135.5507.196.1 в УПИ XLV-196, кв.2 по плана на м-ст "Вилите", Район "Аспарухово", гр.Варна XLV 10135.5507.196 2 по плана на м-ст "Вилите"
19 19.05.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-3070 /ПИ 10135.5426.3199 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 12, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна със ЗП: 87,00кв.м и РЗП: 87,00 кв.м. VIII-3070 10135.5426.3199 12 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
18 16.05.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ II-1606 /ПИ 10135.5549.2536 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 10, по плана на СО "Прибой", гр. Варна със ЗП: 98,79кв.м и РЗП: 98,79 кв.м. II-1606 10135.5549.2536 10 гр. Варна, по плана на СО "Прибой"
17 03.05.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIX-2646 /ПИ 10135.5426.2646 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 35, по плана на местност "Ракитника", гр. Варна със ЗП: 79,80 кв.м и РЗП: 79,80 кв.м. XIX-2646 10135.5426.2646 35 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
16 28.04.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XX-1637 /ПИ 10135.5549.2509 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 8, по плана на местност "Прибой", гр. Варна със ЗП: 118,20 кв.м и РЗП: 219,50 кв.м. XX-1637 10135.5549.2509 8 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
15 27.04.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XI-1706 /ПИ 10135.5403.5338 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 192, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ - ЮГ" СЪС ЗП НА КОТА +0,00: 49.42КВ.М., ЗП НА КОТА +2,60: 50,33 КВ.М И РЗП: 99.75 КВ.М. XI - 1706 10135.5403.5338 192 гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ"
14 21.04.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XXI-5155 /ПИ 10135.5403.5240 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 23, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ - ЮГ" СЪС ЗП: 72.67КВ.М. И РЗП: 149.99КВ.М. XXI-5155 10135.5403.5240 23 гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ - ЮГ"
13 30.03.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-2766 /ПИ 10135.5403.2766 по КК на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 155, по плана на местност "Боровец-юг", гр. Варна със ЗП: 99,98 кв.м и РЗП: 99,98 кв.м. V-2766 10135.5403.2766 155 гр. Варна, по плана на местност "Боровец-юг"
12 16.03.2022 Жилищна сграда в УПИ XIII-980, кв. 4, по плана на СО "Боровец-юг" /ПИ 10135.5403.5384 по КК на гр. Варна/, гр. Варна със ЗП: 99,65 кв.м и РЗП: 110,50 кв.м. XIII-980 10135.5403.5384 4 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
11 17.02.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ VI-668 /ПИ 10135.5403.5326 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 48, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ - ЮГ" СЪС ЗП: 80.81КВ.М. И РЗП: 238.01КВ.М. VI-668 10135.5403.5326 52 гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ"
10 16.02.2022 Жилищна сграда в УПИ VII-841 /ПИ 10135.5426.3202 по КК на гр. Варна/, кв. 5 по плана на СО "Ракитника", град Варна със ЗП 61,20 кв. м и РЗП 61,20 кв. м. VII-841 10135.5426.3202 5 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
9 16.02.2022 Склад за съхранение на негорими генерални товари в УПИ IV-17 "за обществено обслужване и логистични дейности" /с идентификатор 10135.5501.17/, кв. 4 по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна IV-17 10135.5501.17 4 по плана на Южна промишлена зона
8 07.02.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XIII-3079 /ПИ 10135.5426.3186 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 48, ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" СЪС ЗП: 139.47КВ.М. И РЗП: 161.25КВ.М. XIII-3079 10135.5426.3186 48 гр. Варна, по плана на СО "РАКИТНИКА"
7 03.02.2022 Допълващо застрояване - гараж в УПИ XXI-330 /ПИ 10135.5510.902 по КК на гр. Варна/, кв. 11, по плана на кв. Галата, гр. Варна, със ЗП: 34,50 кв.м. XXI-330 10135.5510.902 11 гр. Варна, по плана на Галата
6 20.01.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ I-3001 /ПИ 10135.5426.3001 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 6, ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" СЪС ЗП: 48.29КВ.М. И РЗП: 98.70КВ.М. I-3001 10135.5426.3001 6 гр. Варна, по плана на СО "РАКИТНИКА"
5 17.01.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ VI-1570 /ПИ 10135.5549.1570 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 17, ПО ПЛАНА НА СО "ПРИБОЙ" СЪС ЗП: 120.00КВ.М. И РЗП: 280.30КВ.М. VI-1570 10135.5549.1570 17 гр. Варна, по плана на СО "ПРИБОЙ"
4 14.01.2022 ВИЛНА СГРАДА СЪС ЗП: 97,24 КВ.М. И РЗП: 215.05 КВ.М. В ПИ 10135.5549.1373, КВ. 52, ПО ПЛАНА НА СО " ПРИБОЙ", ГР. ВАРНА 10135.5549.1373 52 гр. Варна, по плана на СО " ПРИБОЙ"
3 14.01.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ - ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО В УПИ ХIII - 4469 /ПИ 10135.5404.4798 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 22, ПО ПЛАНА НА СО " БОРОВЕЦ - ЮГ " , ПЪРВИ ЕТАП - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗП: 114,10 КВ.М. И РЗП: 257.10 КВ.М. ,ВТОРИ ЕТАП - ГАРАЖ СЪС ЗП: 37,80 КВ.М ХIII - 4469 10135.5404.4798 22 гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ"
2 05.01.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО В УПИ ХI-2507, 2508 /ПИ 10135.5426.3147 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 43, ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" , ПЪРВИ ЕТАП СЪС ЗП: 140,11 КВ.М. И РЗП: 235.58 КВ.М. ,ВТОРИ ЕТАП СЪС ЗП: 29,60 КВ.М ХI-2507, 2508 10135.5426.3147 43 гр. Варна, по плана на СО "РАКИТНИКА"
1 05.01.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ I-3129 /ПИ 10135.5403.3129 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 59, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ-ЮГ" , СЪС ЗП: 139.37 КВ.М. И РЗП: 257.53 КВ.М. I-3129 10135.5403.3129 59 гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ"