asparuhovo logo

Въведени сгради в експлоатация 2022

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
5522.12.2022ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖАXV-64538354.501.309.1 и 38354.501.309.249гр. Варна, по плана на с. Константиново
5420.12.2022ЖИЛИЩНА СГРАДАXXIII-476910135.5404.4790.144гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
5320.12.2022Водопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор 10135.5403.601, по плана на СО "Боровец - юг", р-н Аспарухово, гр. Варна гр. Варна16гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
5219.12.2022ВИЛНА СГРАДА445910135.5403.4459.1 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
5116.12.2022ЖИЛИЩНА СГРАДАXXXIV-307510135.5545.4219.119гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
5016.12.2022ЖИЛИЩНА СГРАДАXXXV-307510135.5545.4220.219гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
4905.12.2022ЖИЛИЩНА СГРАДА 1 И ЖИЛИЩНА СГРАДА 2I-164610135.5549.1646.1 и 10135.5549.1646.290гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
4830.11.2022ЖИЛИЩНА СГРАДА 10135.5426.924.2 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
4723.11.2022ЖИЛИЩНА СГРАДАI-192410135.5549.2519.129гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
4621.11.2022Водопроводно отклонение за поземлен имот с идентификатор 10135.5504.17 по КККР на гр. Варна (ПИ 959, кв. 50 по плана на 28-ми м.р. гр. Варна), ул. "Искър" №29. 10135.5504.1750гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
4517.11.2022ВИЛНА СГРАДА 1 С ГАРАЖ 10135.5404.3868.2 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
4414.11.2022ЖИЛИЩНА СГРАДАXXVI-471110135.5404.4711.131гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
4307.11.2022ЖИЛИЩНА СГРАДАXVII-37010135.5545.4043.328гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
4201.11.2022Склад за съхранение на негорими генерални товари в УПИ IV-17 "за обществено обслужване и логистични дейности" /с идентификатор 10135.5501.17/, кв. 4 по плана на Южна промишлена зона, гр. ВарнаIV-1710135.5501.174гр. Варна, по плана на Южна промишлена зона
4127.10.2022Водопроводно отклонение за УПИ IV-2410, кв. 23 по плана на СО "Ракитника", Район "Аспарухово", гр. Варна (ПИ с идентификатор ПИ 10135.5426.2410)IV-241010135.5426.241023гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
4027.10.2022ВИЛНА СГРАДА И ПРИСТРОЙКА НА ВИЛНА СГРАДА 10135.5426.338.1 и 10135.5426.338.2 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
3924.10.2022Изграждане на подземна физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "Ултра - Тодор Славов" ООД на територията на гр. Варна, кв. "Аспарухово", Община Варна.   гр. Варна
3824.10.2022ЖИЛИЩНА СГРАДАIX-448510135.5404.4939.143гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
3720.10.2022ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДАIV-3912, 391310135.5545.4180.144гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
3619.10.2022ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА С ГАРАЖ 10135.5426.267.2 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
3517.10.2022ЖИЛИЩНА СГРАДАXIX-376310135.5403.5170.225гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
3426.09.2022ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДАI-300110135.5426.3001.16гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
3320.09.2022ВИЛНА СГРАДА 30497.505.803.1 с.Звездица, по плана на м. "Под село"
3216.09.2022ЖИЛИЩНА СГРАДАIV-67030497.504.670.176с.Звездица, по плана на м. "Под село"
3125.08.2022Преустройство на подпокривно пространство на жилищна сграда с изграждане на надзид 1,50м. и капандура. 10135.5505.18.174гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
3008.08.2022ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДАIV-112710135.5403.5067.11гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
2903.08.2022МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДАI-309010135.5403.5086.170гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
2825.07.2022ЖИЛИЩНА СГРАДАXIV-389010135.5404.4787.139гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
2715.07.2022ЖИЛИЩНА СГРАДА С АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНАI-110210135.5404.4751.143гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
2614.07.2022ЖИЛИЩНА СГРАДАXVI-162110135.5404.4878.239гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
2514.07.2022ВИЛНА СГРАДА С РАБОТИЛНИЦА И СКЛАДIV-363810135.5403.5190.148гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
2412.07.2022Монтаж на телекомуникационен шкаф в ПИ 10135.5502.29 с адрес гр. Варна, 27-ми м. р., пред ул. "Народни будители" №7, електрозахранването му от електромерно табло ТЕПО на фасадата на ТП 667 и свързването му към най-близката шахта на БТК ЕАД. 10135.5502.29 гр. Варна, по плана на 27-ми м. р.
2304.07.2022ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ 10135.5510.15 гр. Варна, по плана на кв. Галата
2228.06.2022Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4748, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна 10135.5404.4748 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
2128.06.2022ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ КЪМ ДВОРНА ЧЕШМА, НАХОДЯЩО СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.5404.4746, ПО ПЛАНА М. "БОРОВЕЦ-ЮГ", ГР. ВАРНА 10135.5404.4746 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
2024.06.2022ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДАXXVI-35910135.5403.5504.219гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
1910.06.2022ЖИЛИЩНА СГРАДАXV-2110135.5510.91.312гр. Варна, по плана на кв. Галата
1807.06.2022ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДАXXI-488110135.5403.4881.167гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
1706.06.2022ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖVI-26530497.501.265.1 и 30497.501.265.215с.Звездица, по плана на с. Звездица
1626.05.2022ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 10135.5401.4122.1 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
1518.05.2022ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ШИВАШКО АТЕЛИЕ И АТЕЛИЕ - ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ В МАГАЗИН № 1, № 2 и № 3 В ЖИЛИЩЕН БЛОК № 2, Ж.К. "ДРУЖБА" 10135.5502.133.5.6, 10135.5502.133.5.7, 10135.5502.133.5.12 гр. Варна, по плана на 27-ми м.р.
1416.05.2022ЖИЛИЩНА СГРАДАVI-221410135.5507.2698.111гр. Варна, по плана на м. "Вилите"
1326.04.2022ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДАX-490310135.5403.5069.15гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
1220.04.2022ЖИЛИЩНА СГРАДАI-495410135.5403.4954.312гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
1114.04.2022ВИЛНА СГРАДА 10135.5426.2460.3 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
1013.04.2022ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДАIX-429210135.5403.5671.17гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
921.03.2022Подмяна на съществуващо водопроводно отклонение, водомерен възел и изграждане на канализационно отклонение за УПИ XII-559б, кв. 31 по плана на кв. Галата, гр. ВарнаXII-559б 31гр. Варна, по плана на кв. Галата
817.03.2022ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДАXVIII-40610135.5545.406.335гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
711.03.2022ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖАIII-38538354.501.680.126с.Константиново, по плана на с. Константиново
602.02.2022ВИЛНА СГРАДА 10135.5403.4393.1 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
501.02.2022ДВУФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА. 30497.502.290.1 гр. Варна, по плана на м. "Орехчето"
428.01.2022ВИЛНА СГРАДА 10135.5426.2389.1 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
326.01.2022ЖИЛИЩНА СГРАДАIII-160510135.5549.2444.110гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
225.01.2022ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖV-7710135.5426.3132.2 и 10135.5426.3132.331гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
125.01.2022ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖXIV-16710135.5426.3131.1 и 10135.5426.3131.235гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"