asparuhovo logo

Въведени сгради в експлоатация 2022

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
16 26.05.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 10135.5401.4122.1 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
15 18.05.2022 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ШИВАШКО АТЕЛИЕ И АТЕЛИЕ - ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ В МАГАЗИН № 1, № 2 и № 3 В ЖИЛИЩЕН БЛОК № 2, Ж.К. "ДРУЖБА" 10135.5502.133.5.6, 10135.5502.133.5.7, 10135.5502.133.5.12 гр. Варна, по плана на 27-ми м.р.
14 16.05.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-2214 10135.5507.2698.1 11 гр. Варна, по плана на м. "Вилите"
13 26.04.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА X-4903 10135.5403.5069.1 5 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
12 20.04.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА I-4954 10135.5403.4954.3 12 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
11 14.04.2022 ВИЛНА СГРАДА 10135.5426.2460.3 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
10 13.04.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-4292 10135.5403.5671.1 7 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
9 21.03.2022 Подмяна на съществуващо водопроводно отклонение, водомерен възел и изграждане на канализационно отклонение за УПИ XII-559б, кв. 31 по плана на кв. Галата, гр. Варна XII-559б 31 гр. Варна, по плана на кв. Галата
8 17.03.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XVIII-406 10135.5545.406.3 35 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
7 11.03.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА III-385 38354.501.680.1 26 с.Константиново, по плана на с. Константиново
6 02.02.2022 ВИЛНА СГРАДА 10135.5403.4393.1 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
5 01.02.2022 ДВУФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА. 30497.502.290.1 гр. Варна, по плана на м. "Орехчето"
4 28.01.2022 ВИЛНА СГРАДА 10135.5426.2389.1 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
3 26.01.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА III-1605 10135.5549.2444.1 10 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
2 25.01.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ V-77 10135.5426.3132.2 и 10135.5426.3132.3 31 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
1 25.01.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ XIV-167 10135.5426.3131.1 и 10135.5426.3131.2 35 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"