asparuhovo logo

Въведени сгради в експлоатация 2022

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
42 1.11.2022 Склад за съхранение на негорими генерални товари в УПИ IV-17 "за обществено обслужване и логистични дейности" /с идентификатор 10135.5501.17/, кв. 4 по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна IV-17 10135.5501.17 4 гр. Варна, по плана на Южна промишлена зона
41 27.10.2022 Водопроводно отклонение за УПИ IV-2410, кв. 23 по плана на СО "Ракитника", Район "Аспарухово", гр. Варна (ПИ с идентификатор ПИ 10135.5426.2410) IV-2410 10135.5426.2410 23 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
40 27.10.2022 ВИЛНА СГРАДА И ПРИСТРОЙКА НА ВИЛНА СГРАДА 10135.5426.338.1 и 10135.5426.338.2 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
39 24.10.2022 Изграждане на подземна физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "Ултра - Тодор Славов" ООД на територията на гр. Варна, кв. "Аспарухово", Община Варна. гр. Варна
38 24.10.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-4485 10135.5404.4939.1 43 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
37 20.10.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-3912, 3913 10135.5545.4180.1 44 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
36 19.10.2022 ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА С ГАРАЖ 10135.5426.267.2 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
35 17.10.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА XIX-3763 10135.5403.5170.2 25 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
34 26.9.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА I-3001 10135.5426.3001.1 6 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
33 20.9.2022 ВИЛНА СГРАДА 30497.505.803.1 с.Звездица, по плана на м. "Под село"
32 16.9.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-670 30497.504.670.1 76 с.Звездица, по плана на м. "Под село"
31 25.8.2022 Преустройство на подпокривно пространство на жилищна сграда с изграждане на надзид 1,50м. и капандура. 10135.5505.18.1 74 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
30 8.8.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-1127 10135.5403.5067.1 1 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
29 3.8.2022 МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА I-3090 10135.5403.5086.1 70 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
28 25.7.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА XIV-3890 10135.5404.4787.1 39 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
27 15.7.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА С АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА I-1102 10135.5404.4751.1 43 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
26 14.7.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА XVI-1621 10135.5404.4878.2 39 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
25 14.7.2022 ВИЛНА СГРАДА С РАБОТИЛНИЦА И СКЛАД IV-3638 10135.5403.5190.1 48 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
24 12.7.2022 Монтаж на телекомуникационен шкаф в ПИ 10135.5502.29 с адрес гр. Варна, 27-ми м. р., пред ул. "Народни будители" №7, електрозахранването му от електромерно табло ТЕПО на фасадата на ТП 667 и свързването му към най-близката шахта на БТК ЕАД. 10135.5502.29 гр. Варна, по плана на 27-ми м. р.
23 4.7.2022 ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ 10135.5510.15 гр. Варна, по плана на кв. Галата
22 28.6.2022 Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4748, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна 10135.5404.4748 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
21 28.6.2022 ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ КЪМ ДВОРНА ЧЕШМА, НАХОДЯЩО СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.5404.4746, ПО ПЛАНА М. "БОРОВЕЦ-ЮГ", ГР. ВАРНА 10135.5404.4746 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
20 24.6.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА XXVI-359 10135.5403.5504.2 19 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
19 10.6.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА XV-21 10135.5510.91.3 12 гр. Варна, по плана на кв. Галата
18 7.6.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXI-4881 10135.5403.4881.1 67 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
17 6.6.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ VI-265 30497.501.265.1 и 30497.501.265.2 15 с.Звездица, по плана на с. Звездица
16 26.5.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 10135.5401.4122.1 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
15 18.5.2022 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ШИВАШКО АТЕЛИЕ И АТЕЛИЕ - ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ В МАГАЗИН № 1, № 2 и № 3 В ЖИЛИЩЕН БЛОК № 2, Ж.К. "ДРУЖБА" 10135.5502.133.5.6, 10135.5502.133.5.7, 10135.5502.133.5.12 гр. Варна, по плана на 27-ми м.р.
14 16.5.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-2214 10135.5507.2698.1 11 гр. Варна, по плана на м. "Вилите"
13 26.4.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА X-4903 10135.5403.5069.1 5 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
12 20.4.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА I-4954 10135.5403.4954.3 12 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
11 14.4.2022 ВИЛНА СГРАДА 10135.5426.2460.3 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
10 13.4.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-4292 10135.5403.5671.1 7 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
9 21.3.2022 Подмяна на съществуващо водопроводно отклонение, водомерен възел и изграждане на канализационно отклонение за УПИ XII-559б, кв. 31 по плана на кв. Галата, гр. Варна XII-559б 31 гр. Варна, по плана на кв. Галата
8 17.3.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XVIII-406 10135.5545.406.3 35 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
7 11.3.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА III-385 38354.501.680.1 26 с.Константиново, по плана на с. Константиново
6 2.2.2022 ВИЛНА СГРАДА 10135.5403.4393.1 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
5 1.2.2022 ДВУФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА. 30497.502.290.1 гр. Варна, по плана на м. "Орехчето"
4 28.1.2022 ВИЛНА СГРАДА 10135.5426.2389.1 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
3 26.1.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА III-1605 10135.5549.2444.1 10 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
2 25.1.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ V-77 10135.5426.3132.2 и 10135.5426.3132.3 31 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
1 25.1.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ XIV-167 10135.5426.3131.1 и 10135.5426.3131.2 35 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"