asparuhovo logo

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ

Рег. №ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
18/10135.5403.4458.1/02.07.2024г. 02.07.2024 ВИЛНА СГРАДА 10135.5403.4458.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
17/10135.5545.4141.2/14.06.2024г. 14.06.2024 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - I ЕТАП XI-467 10135.5545.4141.2 40 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
16/10135.5545.316.1/14.06.2024г. 14.06.2024 ЖИЛИЩНА СГРАДА 10135.5545.316.1   гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
15/10135.5505.538.4/10.06.2024г. 10.06.2024 ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-774 10135.5505.538.4 74 гр. Варна, по плана на 28-ми мрн.
14/10135.5545.5044.1/05.06.2024г. 05.06.2024 ЖИЛИЩНА СГРАДА II-252 10135.5545.5044.1 39 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
13/10135.5510.707.1, 10135.5510.707.2, 10135.5510.707.3 и 10135.5510.707.4/15.05.2024г. 15.05.2024 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ И ЛЯТНА КУХНЯ XVIII-707 10135.5510.707.1, 10135.5510.707.2, 10135.5510.707.3 и 10135.551..707.4 10 гр. Варна, по плана на кв. "Галата"
12/10135.5404.4766.2/29.04.2024г. 29.04.2024 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXVIII-4742 10135.5404.4766.2 39 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
11/10135.5403.5233.3/25.04.2024г. 25.04.2024 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXVI-5024 10135.5403.5233.3 9 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
10/10135.5545.3197.1/25.04.2024г. 25.04.2024 ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XLIX-337 10135.5545.3197.1 28 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
9/10135.5545.4328.1/24.04.2024г. 24.04.2024 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XLIX-337 10135.5545.4328.1 21 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
8/10135.5426.3156.2/03.04.2024г. 03.04.2024 ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-413 10135.5426.3156.2 26 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
7/10135.5505.317.1/14.03.2024г. 14.03.2024 ЖИЛИЩНА СГРАДА XI-1981 10135.5505.317.1 102 гр. Варна, по плана на 28-ми мрн.
6/10135.5545.3098.1/12.03.2024г. 12.03.2024 ЖИЛИЩНА СГРАДА 10135.5545.3098.1   гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
5//07.03.2024г. 07.03.2024 Промяна предназначение на вилна сграда в еднофамилна жилищна сграда, пристройка, надстройка и реконструкция в УПИ II-2812, кв. 36 /ПИ 10135.5404.2812 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 88,97 кв.м и РЗП: 141,43 кв.м. II-2812 10135.5404.2812 36 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
4//05.03.2024г. 05.03.2024 Двуетажна сграда за краткотраен отдих IX-17 10135.5511.45.1 16 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
3//28.02.2024г. 28.02.2024 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XXI-5155 /ПИ 10135.5403.5240 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 23, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ - ЮГ" СЪС ЗП: 72.67КВ.М. И РЗП: 149.99КВ.М. XXI-5155 10135.5403.5240 23 гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ - ЮГ"
2/10135.5403.5070.1/14.02.2024г. 14.02.2024 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА CII-4874 10135.5403.5070.1 92 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
1/10135.5549.2504.2/23.01.2024г. 23.01.2024 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА V-1665 10135.5549.2504.2 1 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
50/10135.5403.250.2/28.12.2023г. 28.12.2023 ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА 10135.5403.250.2   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
49/10135.5401.1373.3/20.12.2023г. 20.12.2023 ВИЛНА СГРАДА 10135.5401.1373.3   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
48/10135.5511.29.1/19.12.2023г. 19.12.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА II-72130 10135.5511.29.1 22 гр. Варна, по плана на к.з. "Прибой"
47/10135.5510.251.5/07.12.2023г. 07.12.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ VI-439 10135.5510.251.5 27 гр. Варна, по плана на кв. "Галата"
46/10135.5504.307.8, 10135.5504.307.7 и 10135.5504.307.9/05.12.2023г. 05.12.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ - ВТОРИ ЕТАП И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ XIV-639 10135.5504.307.8, 10135.5504.307.7 и 10135.5504.307.9 78 гр. Варна, по плана на 28-ми мрн.
45/10135.5426.363.2/04.12.2023г. 04.12.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 10135.5426.363.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
44/10135.5403.1084.1/22.11.2023г. 22.11.2023 ВИЛНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - ЕТАП 1 10135.5403.1084.1   гр. Варна
43/10135.5403.4345.1/26.10.2023г. 26.10.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ 10135.5403.4345.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
42/10135.5426.1082.3/04.10.2023г. 04.10.2023 ВИЛНА СГРАДА 10135.5426.1082.3   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
41/10135.5403.5147.2/03.10.2023г. 03.10.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-1110 10135.5403.5147.2 2 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
40/10135.5403.5325.1/26.09.2023г. 26.09.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXV-5269 10135.5403.5325.1 15 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
39//20.09.2023г. 20.09.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 4,40м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.3180 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Ракитника", гр. Варна 10135.5426.3180   гр. Варна, по плана на местност "Ракитника"
38/10135.5403.617.3/08.09.2023г. 08.09.2023 ВИЛНА СГРАДА 10135.5403.617.3   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
37/30497.501.134.1/05.09.2023г. 05.09.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА XIII-824 30497.501.134.1 21 с.Звездица, по плана на с. Звездица
36/10135.5545.3226.1/31.08.2023г. 31.08.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ I-3226 10135.5545.3226.1 52 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
35/10135.5403.5152.1/30.08.2023г. 30.08.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 10135.5403.5152.1   гр. Варна
34/10135.5545.3313.2/30.08.2023г. 30.08.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА XII-3313 10135.5545.3313.2 52 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
33/10135.5510.716.2 и 10135.5510.716.3/04.08.2023г. 04.08.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖИ XXVI-638 10135.5510.716.2 и 10135.5510.716.3 13 гр. Варна, по плана на кв. Галата
32/10135.5426.3229.1/28.07.2023г. 28.07.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-3009 10135.5426.3229.1 13 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
31/10135.5403.5222.2/27.07.2023г. 27.07.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XLIX-2439 10135.5403.5222.2 140 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
30/10135.5504.190/12.07.2023г. 12.07.2023 Жилищна сграда и обект за производство и търговия 10135.5504.190   гр. Варна, по плана на 28 - ми м. р.
29/10135.5426.973.2/12.07.2023г. 12.07.2023 ВИЛНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА 973 10135.5426.973.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
28/10135.5426.3202.1/10.07.2023г. 10.07.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА VII-841 10135.5426.3202.1 5 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
27/10135.5403.5442.3/07.07.2023г. 07.07.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА I-904 10135.5403.5442.3 91 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
26/10135.5545.4123.1/03.07.2023г. 03.07.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-325 10135.5545.4123.1 28 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
25//22.06.2023г. 22.06.2023 Вилна сграда със ЗП: 151.00кв.м. и РЗП: 302.00кв.м., и изба със ЗП: 65.00кв.м. и РЗП: 65.00кв.м, находяща се в ПИ 10135.5401.4049 гр.Варна, район Аспарухово, по плана на С.О. "Боровец-север" 10135.5401.4049   гр. Варна, по плана на С.О. "Боровец-север"
24/10135.5510.902.1/22.06.2023г. 22.06.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXI-330 10135.5510.902.1 11 гр. Варна, по плана на кв. Галата
23/10135.5401.2988.2/15.06.2023г. 15.06.2023 ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 10135.5401.2988.2   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
22/10135.5549.1680.1/12.06.2023г. 12.06.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА 10135.5549.1680.1   гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
21/10135.5401.2515.3/08.06.2023г. 08.06.2023 ВИЛНА СГРАДА 10135.5401.2515.3   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
20/10135.5403.2380.4/05.06.2023г. 05.06.2023 ГАРАЖ 10135.5403.2380.4   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
19/10135.5510.656.11/01.06.2023г. 01.06.2023 ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-262 10135.5510.656.11 17 гр. Варна, по плана на кв. Галата
18/10135.5426.417.2/23.05.2023г. 23.05.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА VIII-417 10135.5426.417.2 26 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
17/10135.5510.492.1/23.05.2023г. 23.05.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА XXIX-492 10135.5510.492.1 14 гр. Варна, по плана на кв. Галата
16/10135.5404.3868.1/11.05.2023г. 11.05.2023 ВИЛНА СГРАДА 2 С ГАРАЖ 10135.5404.3868.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
15/10135.5426.2481.1/27.04.2023г. 27.04.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА III-2481 10135.5426.2481.1 4 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
14/38354.501.188.1/25.04.2023г. 25.04.2023 ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXV-517 38354.501.188.1 11 с.Константиново, по плана на с. Константиново
13/10135.5404.4883.1/20.04.2023г. 20.04.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ И РАБОТИЛНИЦА XXVI-4739 10135.5404.4883.1 39 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
12/10135.5502.128.1, 10135.5502.128.2 и 10135.5502.128.3/20.03.2023г. 20.03.2023 Многофамилна жилищна сграда   гр. Варна, по плана на 27-ми м. р., ж.к. "Дружба"
11/10135.5502.130.3, 10135.5502.130.2 и 10135.5502.130.1/20.03.2023г. 20.03.2023 Многофамилна жилищна сграда   гр. Варна, по плана на 27-ми м.р. - ж.к. "Дружба"
10//07.03.2023г. 07.03.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ IV-555, КВ. 31, ПО ПЛАНА НА КВ. ГАЛАТА, ГР. ВАРНА /ПИ 10135.5510.757 ПО КК НА ГР. ВАРНА/СЪС ЗП: 212.26М2 И РЗП: 1116.53М2 IV-555 10135.5510.757 31 гр. Варна, по плана на кв. Галата
9/10135.5426.3177.2/02.03.2023г. 02.03.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА III-137 10135.5426.3177.2 33 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
8/10135.5510.915.4 и 10135.5510.915.5/28.02.2023г. 28.02.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ: РАБОТИЛНИЦА, ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ИНВЕНТАР И РАБОТНО ОБЛЕКЛО I-319 10135.5510.915.4 и 10135.5510.915.5 10 гр. Варна, по плана на кв. Галата
7//21.02.2023г. 21.02.2023 Преустройство на таванско помещение и пристройка на жилищна сграда в УПИ VIII-2135, кв. 98, по плана на 28-ми м.р., гр. Варна, (ПИ 10135.5505.451), със ЗП на пристройка 10,00 кв.м. VIII-2135 10135.5505.451 98 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
6/10135.5403.5073.2/14.02.2023г. 14.02.2023 Еднофамилна жилищна сграда VI-3102 10135.5403.5073.2 4 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
5/10135.5404.4789.1/06.02.2023г. 06.02.2023 ЖИЛИЩНА СГРАДА XVII-4072 10135.5404.4789.1 44 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
4/30497.501.349/02.02.2023г. 02.02.2023 Жилищна сграда V-349 30497.501.349 17 с.Звездица, по плана на с. Звездица
3/10135.5510.75.2/19.01.2023г. 19.01.2023 НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXIX-29 10135.5510.75.2.4 12 гр. Варна, по плана на кв. Галата
2/10135.5545.4185.1/18.01.2023г. 18.01.2023 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXV-4136 10135.5545.4185.1 48 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
1/10135.5510.938.3/16.01.2023г. 16.01.2023 ПРИСТРОЙКА - СПОМАГАТЕЛНО-ОБСЛУЖВАЩА ПОСТРОЙКА И МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ XVIII-851, 882 10135.5510.938.3 31 гр. Варна, по плана на кв. Галата
53/38354.501.309.1 и 38354.501.309.2/22.12.2022г. 22.12.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА XV-645 38354.501.309.1 и 38354.501.309.2 49 гр. Варна, по плана на с. Константиново
52/10135.5404.4790.1/20.12.2022г. 20.12.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА XXIII-4769 10135.5404.4790.1 44 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
51/10135.5403.4459.1/19.12.2022г. 19.12.2022 ВИЛНА СГРАДА 4459 10135.5403.4459.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
50/10135.5545.4219.1/16.12.2022г. 16.12.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА XXXIV-3075 10135.5545.4219.1 19 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
49/10135.5545.4220.2/16.12.2022г. 16.12.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА XXXV-3075 10135.5545.4220.2 19 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
48/10135.5426.924.2/30.11.2022г. 30.11.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА 10135.5426.924.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
47/10135.5549.2519.1/23.11.2022г. 23.11.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА I-1924 10135.5549.2519.1 29 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
46/10135.5404.3868.2/17.11.2022г. 17.11.2022 ВИЛНА СГРАДА 1 С ГАРАЖ 10135.5404.3868.2   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
45/10135.5549.1646.1 и 2/16.11.2022г. 16.11.2022 Жилищна сграда 1 и жилищна сграда 2 I-1646 10135.5549.1646.1 и 2 90 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
44/10135.5404.4711.1/14.11.2022г. 14.11.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА XXVI-4711 10135.5404.4711.1 31 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
43/10135.5545.4043.3/07.11.2022г. 07.11.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА XVII-370 10135.5545.4043.3 28 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
42//01.11.2022г. 01.11.2022 Склад за съхранение на негорими генерални товари в УПИ IV-17 "за обществено обслужване и логистични дейности" /с идентификатор 10135.5501.17/, кв. 4 по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна IV-17 10135.5501.17 4 гр. Варна, по плана на Южна промишлена зона
41/10135.5404.4939.1/24.10.2022г. 24.10.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-4485 10135.5404.4939.1 43 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
40/10135.5545.4180.1/20.10.2022г. 20.10.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-3912, 3913 10135.5545.4180.1 44 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
39/10135.5426.267.2/19.10.2022г. 19.10.2022 ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА С ГАРАЖ 10135.5426.267.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
38/10135.5403.5170.2/17.10.2022г. 17.10.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА XIX-3763 10135.5403.5170.2 25 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
37/10135.5426.3001.1/26.09.2022г. 26.09.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА I-3001 10135.5426.3001.1 6 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
36/30497.505.803.1/20.09.2022г. 20.09.2022 ВИЛНА СГРАДА 30497.505.803.1   с.Звездица, по плана на м. "Под село"
35//20.09.2022г. 20.09.2022 ПРИСТРОЙКА НА ВИЛНА СГРАДА в ПИ 10135.5426.338 в кв. 41 по плана на СО "Ракитника", район "Аспарухово", гр. Варна със ЗП 47,60 кв.м. и РЗП 96,50 кв.м. 10135.5426.338 41 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
34/30497.504.670.1/16.09.2022г. 16.09.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-670 30497.504.670.1 76 с.Звездица, по плана на м. "Под село"
33/10135.5505.18.1/25.08.2022г. 25.08.2022 Преустройство на подпокривно пространство на жилищна сграда с изграждане на надзид 1,50м. и капандура. 10135.5505.18.1 74 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
32/10135.5403.5067.1/08.08.2022г. 08.08.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-1127 10135.5403.5067.1 1 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
31/30497.501.156.1/08.08.2022г. 08.08.2022 Стопанска сграда /склад за съхранение, мелене и пакетиране на кафе/ XVII-156 30497.501.156.1 25 с.Звездица, по плана на с. Звездица
30/10135.5403.5086.1/03.08.2022г. 03.08.2022 МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА I-3090 10135.5403.5086.1 70 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
29/10135.5404.4787.1/25.07.2022г. 25.07.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА XIV-3890 10135.5404.4787.1 39 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
28//22.07.2022г. 22.07.2022 "Вилна сграда", със ЗП: 66.26кв.м. и РЗП: 190.57кв.м., находящa се в ПИ с идентификатор 10135.5426.840, по плана на СО "Ракитника", гр.Варна. 10135.5426.840   гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
27/10135.5404.4751.1/15.07.2022г. 15.07.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА С АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА I-1102 10135.5404.4751.1 43 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
26/10135.5404.4878.2/14.07.2022г. 14.07.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА XVI-1621 10135.5404.4878.2 39 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
25/10135.5404.2812/12.07.2022г. 12.07.2022 Вилна сграда със ЗП: 48,20 кв.м; РЗП: 75,14 кв.м и лятна кухня със ЗП: 21,32 кв.м; РЗП: 21,32 кв.м в УПИ II-2812 /ПИ 10135.5403.2812 по КК на Район "Аспарухово"/, кв. 36, по плана на м. "Боровец-юг", гр.Варна. II-2812 10135.5403.2812 36 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
24//30.06.2022г. 30.06.2022 Жилищна сграда 10135.5426.1101.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
23/10135.5403.5504.2/24.06.2022г. 24.06.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА XXVI-359 10135.5403.5504.2 19 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
22/10135.5426.3130.1/20.06.2022г. 20.06.2022 Сезонна постройка 10135.5426.3130.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
21//15.06.2022г. 15.06.2022 Комплекс курортни сгради с 6 входа, магазини и гаражи I-1692 10135.5506.466 1 гр. Варна, по плана на м. "Карантината"
20/10135.5510.91.3/10.06.2022г. 10.06.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА XV-21 10135.5510.91.3 12 гр. Варна, по плана на кв. Галата
19/10135.5403.4881.1/07.06.2022г. 07.06.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXI-4881 10135.5403.4881.1 67 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
18/30497.501.265.1 и 30497.501.265.2/06.06.2022г. 06.06.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ VI-265 30497.501.265.1 и 30497.501.265.2 15 с.Звездица, по плана на с. Звездица
17/10135.5401.4122.1/26.05.2022г. 26.05.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 10135.5401.4122.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
16/10135.5502.133.5.6, 10135.5502.133.5.7, 10135.5502.133.5.12/18.05.2022г. 18.05.2022 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ШИВАШКО АТЕЛИЕ И АТЕЛИЕ - ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ В МАГАЗИН № 1, № 2 и № 3 В ЖИЛИЩЕН БЛОК № 2, Ж.К. "ДРУЖБА" 10135.5502.133.5.6, 10135.5502.133.5.7, 10135.5502.133.5.12   гр. Варна, по плана на 27-ми м.р.
15/10135.5507.2698.1/16.05.2022г. 16.05.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-2214 10135.5507.2698.1 11 гр. Варна, по плана на м. "Вилите"
14/10135.5403.5190.1/03.05.2022г. 03.05.2022 Вилна сграда с работилница и склад IV-3638 10135.5403.5190.1 48 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
13/10135.5403.5069.1/26.04.2022г. 26.04.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА X-4903 10135.5403.5069.1 5 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
12/10135.5403.4954.3/20.04.2022г. 20.04.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА I-4954 10135.5403.4954.3 12 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
11/10135.5426.2460.3/14.04.2022г. 14.04.2022 ВИЛНА СГРАДА 10135.5426.2460.3   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
10/10135.5403.5671.1/13.04.2022г. 13.04.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА IX-4292 10135.5403.5671.1 7 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
9/10135.5545.406.3/17.03.2022г. 17.03.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XVIII-406 10135.5545.406.3 35 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
8/38354.501.680.1/10.03.2022г. 10.03.2022 Жилищна сграда на два етажа III-385 38354.501.680.1 26 с.Константиново, по плана на с. Константиново
7/10135.5506.282.1.12/21.02.2022г. 21.02.2022 Промяна предназначение на самостоятелен обект в жилище XI-1581 10135.5506.282.1.12 138 гр. Варна, по плана на 29ти м.р.
6/10135.5403.4393.1/02.02.2022г. 02.02.2022 ВИЛНА СГРАДА 10135.5403.4393.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
5/30497.502.290.1/01.02.2022г. 01.02.2022 ДВУФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА. 30497.502.290.1   гр. Варна, по плана на м. "Орехчето"
4/10135.5426.2389.1/28.01.2022г. 28.01.2022 ВИЛНА СГРАДА 10135.5426.2389.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
3/10135.5549.2444.1/26.01.2022г. 26.01.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА III-1605 10135.5549.2444.1 10 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
2/10135.5426.3132.2 и 10135.5426.3132.3/25.01.2022г. 25.01.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ V-77 10135.5426.3132.2 и 10135.5426.3132.3 31 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
1/10135.5426.3131.1 и 10135.5426.3131.2/25.01.2022г. 25.01.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ XIV-167 10135.5426.3131.1 и 10135.5426.3131.2 35 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
63/10135.5545.118.2 и 10135.5545.118.3/29.12.2021г. 29.12.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА 10135.5545.118.2 и 10135.5545.118.3   гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
62/10135.5070.14.1/16.12.2021г. 16.12.2021 ВИЛНА СГРАДА 070010Г 10135.5070.14.1   гр. Варна, по плана на ПАТРАБАНА
61/10135.5070.13.1/16.12.2021г. 16.12.2021 ВИЛНА СГРАДА 070010В 10135.5070.13.1   гр. Варна, по плана на ПАТРАБАНА
60/10135.5070.12.1/16.12.2021г. 16.12.2021 ВИЛНА СГРАДА 070010Б 10135.5070.12.1   гр. Варна, по плана на ПАТРАБАНА
59/10135.5070.11.1/16.12.2021г. 16.12.2021 ВИЛНА СГРАДА СЪС ЗП: 134,30М2 И РЗП: 410,40М2 В УПИ 070010А МЕСТНОСТ ПАТРАБАНА, ГР. ВАРНА 070010А 10135.5070.11   гр. Варна, по плана на ПАТРАБАНА
58/10135.5549.2342.1/16.12.2021г. 16.12.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА I-2342 10135.5549.2342.1 5 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
57/10135.5403.675.1/15.12.2021г. 15.12.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА I-675 10135.5403.675.1 101 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
56/10135.5401.1225.1/14.12.2021г. 14.12.2021 ЕДНОФАМИЛНА ВИЛНА СГРАДА 10135.5401.1225.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
55/10135.5549.1651.1/10.12.2021г. 10.12.2021 ВИЛНА СГРАДА 10135.5549.1651.1   гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
54/10135.5403.5059.1/08.12.2021г. 08.12.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА VII-4777 10135.5403.5059.1 14 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
53/10135.5510.204.1/06.12.2021г. 06.12.2021 РЕМОНТ НА ПОКРИВ И НАДСТРОЙКА НА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА I-463 10135.5510.204.1 28а гр. Варна, по плана на кв. Галата
52/10135.5403.5148.1/02.12.2021г. 02.12.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА XXVI-4898 10135.5403.5148 81 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
51/10135.5504.116.3/02.12.2021г. 02.12.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕТАП 1 V-1192 10135.5504.116.3 69 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
50/10135.5401.3641.1/25.11.2021г. 25.11.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА XIII-3509 10135.5401.3641.1 2 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
49/10135.5504.307.5 и 10135.5504.307.6/25.11.2021г. 25.11.2021 МАГАЗИН И ГАРАЖ - ПЪРВИ ЕТАП ОТ ОБЕКТ: "ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, МАГАЗИН И ГАРАЖ" XIV-639 10135.5504.307.5 и 10135.5504.307.6 78 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
48/10135.5404.4802.3/22.11.2021г. 22.11.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП: 47,40 м2 и РЗП: 99,81 м2 в УПИ XI-2142 /ПИ 10135.5404.4802/, КВ. 35 по плана на СО "Боровец-юг", р-н Аспарухово, гр. Варна XI-2142 10135.5404.4802 35 гр. Варна, по плана на СО " Боровец- юг "
47/10135.5403.4705.1/22.11.2021г. 22.11.2021 Вилна сграда 10135.5403.4705.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
46/ 10135.5401.3630.1/19.11.2021г. 19.11.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XII-1158, КВ. 1 ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ СЕВЕР" СЪС ЗП: 96.14м2 и РЗП: 147.14м2 ПИ 10135.5401.3630 ПО КК НА ГР. ВАРНА XII-1158 10135.5401.3630.1 1 гр. Варна, МЕСТН.БОРОВЕЦ-СЕВЕР, по плана на СО БОРОВЕЦ СЕВЕР
45/10135.5403.5138.3/17.11.2021г. 17.11.2021 Еднофамилна жилищна сграда. VI-4968 10135.5403.5138.3 92 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
44/10135.5403.5030.1/05.11.2021г. 05.11.2021 Жилищна сграда XXXIX-863 10135.5403.5030.1 58 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
43/10135.5510.327.4/13.10.2021г. 13.10.2021 Пристрояване и надстрояване на еднофамилно жилище. XXII-336 10135.5510.327.4 11 гр. Варна, по плана на кв. Галата
42/10135.5403.1101.1/27.09.2021г. 27.09.2021 Вилна сграда 10135.5403.1101.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
41/10135.5545.3103.1/20.09.2021г. 20.09.2021 жилищна сграда 10135.5545.3103.1   гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
40/ 10135.5426.3151.1/03.09.2021г. 03.09.2021 ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XXII-2535, / С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.5426.3151/, КВ. 4 ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" СЪС ЗП: 71,00 М2 И РЗП: 157,00 М2 XXII-2535 10135.5426.3151 4 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
39//02.09.2021г. 02.09.2021 ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на магазин в амбулатория за специализирана медицинска помощ в жилищна сграда находяща се в УПИ X, кв.8 по плана на 27-ми м.р., кв. "Аспарухово", гр.Варна. X 10135.5502.539.1.15 8 гр. Варна, №1, по плана на 27-ми м.р.
38/10135.5403.4929.1/23.08.2021г. 23.08.2021 Жилищна сграда на един етаж. 10135.5403.4929.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
37/10135.5549.1474.1/19.08.2021г. 19.08.2021 Вилна сграда - I етап 10135.5549.1474.1   гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
36/10135.5505.145.1/09.08.2021г. 09.08.2021 Основен ремонт на съществуваща сграда и преустройство на таванско помещение с надзид 1,50м. III-1025 10135.5505.145.1 80 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
35/30497.504.657.1/05.07.2021г. 05.07.2021 Еднофамилна жилищна сграда. XVII-657 30497.504.657.1 72 с.Звездица, по плана на м. Под село"
34/10135.5404.2196.1/25.06.2021г. 25.06.2021 Еднофамилна жилищна сграда на два етажа. 10135.5404.2196.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
33/10135.5506.291.1-3/23.06.2021г. 23.06.2021 Жилищна сграда. 10135.5506.291.1-3   гр. Варна, по плана на 29ти м.р.
32/10135.5505.118.1/10.06.2021г. 10.06.2021 Жилищна сграда. 10135.5505.118.1   гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
31/10135.5403.4708.1/07.06.2021г. 07.06.2021 Вилна сграда с гараж. 4708 10135.5403.4708.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
30/10135.5426.2393.1/03.06.2021г. 03.06.2021 Вилна сграда 2393 10135.5426.2393.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
29/10135.5504.234.1,2,3,4/31.05.2021г. 31.05.2021 Храм "Свети цар Борис I" 10135.5504.234.1,2,3,4   гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
28/10135.5403.5235.2/28.05.2021г. 28.05.2021 Жилищна сграда. VI-140 10135.5403.5235.2 14 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
27/10135.5403.5115.1/14.05.2021г. 14.05.2021 Жилищна сграда. VI-2661 10135.5403.5115.1 160 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
26/10135.5549.2451.1/27.04.2021г. 27.04.2021 Жилищна сграда и басейн III-1117 10135.5549.2451.1 71 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
25/10135.5426.1047.2/21.04.2021г. 21.04.2021 Вилна сграда на два етажа 10135.5426.1047.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
24/10135.5403.606.2/19.04.2021г. 19.04.2021 Вилна сграда 10135.5403.606.2   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
23/10135.5505.111.1.3/13.04.2021г. 13.04.2021 Жилищна сграда XI-1063 10135.5505.111.1.3 93 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
22/10135.5507.196.1/12.04.2021г. 12.04.2021 Еднофамилна жилищна сграда, басейн и ограда XLV-196 10135.5507.196.1 2 гр. Варна, по плана на м. "Вилите"
21/10135.5511.88.2/12.04.2021г. 12.04.2021 Етап 1 от етапно строителство на жилищна сграда IV-29 10135.5511.88.2 27 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
20/10135.5505.246.2/06.04.2021г. 06.04.2021 Жилищна сграда 10135.5505.246.2   гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
19/10135.5549.1938.1/05.04.2021г. 05.04.2021 Семеен хотел с бистро 10135.5549.1938.1   гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
18/10135.5510.766.1/25.03.2021г. 25.03.2021 Жилищна сграда. XV-555 10135.5510.766.1 31 гр. Варна, по плана на кв. Галата
17/10135.5404.4784.1/26.02.2021г. 26.02.2021 Жилищна сграда. XXV-4738 10135.5404.4784.1 39 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
16/10135.5545.4114.1/25.02.2021г. 25.02.2021 Жилищна сграда. VI-3590 10135.5545.4114.1 52 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
15/10135.5426.3015.2/18.02.2021г. 18.02.2021 Вилна сграда 10135.5426.3015.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
14/10135.5545.4111.1/18.02.2021г. 18.02.2021 Жилищна сграда V-132 10135.5545.4111.1 13 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
13/10135.5401.2996.1/15.02.2021г. 15.02.2021 Вилна сграда 10135.5401.2996.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
12/10135.5426.506.2/08.02.2021г. 08.02.2021 Вилна сграда 10135.5426.506.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
11/10135.5545.4178.1/26.01.2021г. 26.01.2021 Жилищна сграда. V-188 10135.5545.4178.1 6 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
10/38354.501.332.1/25.01.2021г. 25.01.2021 Жилищна сграда. XX-84 38354.501.332.1 38 с.Константиново, по плана на с. Константиново
9/10135.5545.4024.6/25.01.2021г. 25.01.2021 Жилищна сграда за временно обитаване № 6 VIII-134 10135.5545.4024.6 2 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
8/10135.5545.4024.5/25.01.2021г. 25.01.2021 Жилищна сграда за временно обитаване № 5 VIII-134 10135.5545.4024.5 2 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
7/10135.5545.4024.4/25.01.2021г. 25.01.2021 Жилищна сграда за временно обитаване № 4 VIII-134 10135.5545.4024.4 2 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
6/10135.5545.4024.3/25.01.2021г. 25.01.2021 Жилищна сграда за временно обитаване № 3 VIII-134 10135.5545.4024.3 2 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
5/10135.5545.4024.2/25.01.2021г. 25.01.2021 Жилищна сграда за временно обитаване № 2 VIII-134 10135.5545.4024.2 2 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
4/10135.5401.4038.1/22.01.2021г. 22.01.2021 Еднофамилна жилищна сграда. 4038 10135.5401.4038.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
3/10135.5510.439.5/11.01.2021г. 11.01.2021 Жилищна сграда X-399 10135.5510.439.5 23 гр. Варна, по плана на кв. Галата
2/30497.501.217.1/11.01.2021г. 11.01.2021 Двуетажна жилищна сграда с гараж. IX-217а 30497.501.217.1 23 с.Звездица, по плана на с. Звездица
1/30497.501.408.2 и 30497.501.408.3/06.01.2021г. 06.01.2021 Жилищна сграда север и жилищна сграда юг XXV-775 30497.501.408.2 и 30497.501.408.3 14 с.Звездица, по плана на с. Звездица
42/10135.5510.425.1/22.12.2020г. 22.12.2020 Жилищна сграда. 10135.5510.425.1   гр. Варна, по плана на кв. Галата
41/10135.5505.451.1/16.12.2020г. 16.12.2020 Жилищна сграда. VIII-2135 10135.5505.451.1 98 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
40/10135.5404.2185.1 и 10135.5404.2185.2/07.12.2020г. 07.12.2020 Еднофамилна жилищна сграда. VII-2185 10135.5404.2185.1 и 10135.5404.2185.2 39 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
39/10135.5504.308.4/24.11.2020г. 24.11.2020 Жилищна сграда - I етап XV-638 10135.5504.308.4 78 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
38/10135.5502.399.2/23.11.2020г. 23.11.2020 Многофамилна жилищна сграда. 10135.5502.399.2 22 гр. Варна, по плана на кв. Аспарухово
37/10135.5502.399.1/23.11.2020г. 23.11.2020 Многофамилна жилищна сграда. 10135.5502.399.1 22 гр. Варна, по плана на кв. Аспарухово
36/10135.5426.3154.1/10.11.2020г. 10.11.2020 Сезонна постройка. 3154 10135.5426.3154.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
35/10135.5404.4233.1 и 10135.5404.4233.2/20.10.2020г. 20.10.2020 Еднофамилна вилна сграда с гараж. 4233 10135.5404.4233.1 и 10135.5404.4233.2   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
34/10135.5510.873.1/15.10.2020г. 15.10.2020 Еднофамилна жилищна сграда. XIII-189 10135.5510.873.1 31 гр. Варна, по плана на кв. Галата
33/10135.5407.2248.2/02.10.2020г. 02.10.2020 Вилна сграда 2248 10135.5407.2248.2   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
32/10135.5401.898.1/25.09.2020г. 25.09.2020 Двуетажна жилищна сграда. 898 10135.5401.898.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
31/10135.5403.4410.1/08.09.2020г. 08.09.2020 Вилна сграда 4410 10135.5403.4410.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
30/10135.5545.4245.1/02.09.2020г. 02.09.2020 Жилищна сграда XLIX-94 10135.5545.4245.1 24 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
29/30497.501.494.1/10.08.2020г. 10.08.2020 Жилищна сграда III-795 30497.501.494.1 55 с.Звездица, по плана на с. Звездица
28/30497.501.495.1/10.08.2020г. 10.08.2020 Жилищна сграда IV-795 30497.501.495.1 55 с.Звездица, по плана на с. Звездица
27/30497.501.500.1/10.08.2020г. 10.08.2020 Жилищна сграда V-795 30497.501.500.1 55 гр. Варна, по плана на с. Звездица
26/10135.5510.467.4 и 10135.5510.467.3/04.08.2020г. 04.08.2020 Жилищни сгради XI-209 10135.5510.467.4 и 10135.5510.467.3 32 гр. Варна, по плана на кв. Галата
25/30497.501.501.1/28.07.2020г. 28.07.2020 Жилищна сграда. VI-795 30497.501.501.1 55 с.Звездица, по плана на с. Звездица
24/30497.505.930.4/13.07.2020г. 13.07.2020 Жилищна сграда 930 30497.505.930.4   гр. Варна, по плана на м. Под село"
23/10135.5549.1198.2/09.07.2020г. 09.07.2020 Надстройка и пристройка на вилна сграда. 1198 10135.5549.1198.2   гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
22/10135.5403.4226.3/07.07.2020г. 07.07.2020 Еднофамилна жилищна сграда CIII-4226 10135.5403.4226.3 92 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
21/10135.5403.5120.2/02.07.2020г. 02.07.2020 Жилищна сграда XVII-5055 10135.5403.5120.2 21 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
20/10135.5403.5121.1/02.07.2020г. 02.07.2020 Жилищна сграда XVIII-5055 10135.5403.5121.1 21 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
19/10135.5549.2314.3/23.06.2020г. 23.06.2020 Търговски обект 2314 10135.5549.2314.3   гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
18/10135.5403.4706.1/16.06.2020г. 16.06.2020 Вилна сграда. 4706 10135.5403.4706.1   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
17/10135.5506.153.1.4/05.06.2020г. 05.06.2020 "ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА КАФЕ-БАР С ИГРАЛНА ЗАЛА В МАГАЗИН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ" В ЖИЛИЩНА СГРАДА. III-1463 10135.5506.153.1.4 142 гр. Варна, по плана на 29ти м.р.
16/10135.5510.868.1 и 10135.5510.868.2/02.06.2020г. 02.06.2020 Еднофамилна жилищна сграда и гараж. XIV-868 10135.5510.868.1 и 10135.5510.868.2 30 гр. Варна, по плана на кв. Галата
15//02.06.2020г. 02.06.2020 Подземна постройка - складово помещение. 338   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
14/10135.5426.338.1/02.06.2020г. 02.06.2020 Вилна сграда. 10135.5426.338.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
13/10135.5426.820.2/28.05.2020г. 28.05.2020 Жилищна сграда. 820 10135.5426.820.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
12/10135.5405.4029.2/21.05.2020г. 21.05.2020 Еднофамилна жилищна сграда. VIII-3029 10135.5405.4029.2 1 гр. Варна, по плана на м. Прибой
11/10135.5549.1185.2/19.05.2020г. 19.05.2020 Жилищна сграда. 1185 10135.5549.1185.2   гр. Варна, по плана на м. Прибой
10/10135.5426.403.2/07.05.2020г. 07.05.2020 Еднофамилна вилна сграда. 403 10135.5426.403.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
9/10135.5403.4376.2/21.04.2020г. 21.04.2020 Жилищна сграда 4376 10135.5403.4376.2   гр. Варна, по плана на м. Боровец-юг
8//21.04.2020г. 21.04.2020 ВКЕЗ   гр. Варна, по плана на 29ти м.р.
7/30497.505.904.3/07.04.2020г. 07.04.2020 Вилна сграда 904 30497.505.904.3   гр. Варна, по плана на м. "Под село"
6/10135.5501.167.7/25.03.2020г. 25.03.2020 Сграда - цех "тенекиджиен" и цех "тръбарен" 10135.5501.167.7   гр. Варна, по плана на ЮПЗ
5/10135.5545.3079.1 и 10135.5545.3079.2/23.03.2020г. 23.03.2020 Жилищна сграда на два етажа и гараж. 3079 10135.5545.3079.1 и 10135.5545.3079.2   гр. Варна, по плана на м. Зеленика
4/10135.5426.122.2/27.02.2020г. 27.02.2020 Вилна сграда - пристройка и надстройка 122 10135.5426.122.2   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
3/10135.5545.101.2/20.02.2020г. 20.02.2020 Жилищна сграда. 101 10135.5545.101.2   гр. Варна, по плана на м. Зеленика
2/10135.5549.1669.1/29.01.2020г. 29.01.2020 Магазин за хранителни стоки 1669 10135.5549.1669.1   гр. Варна, по плана на м. Прибой
1/10135.5426.3113.1 и 10135.5426.3113.2/23.01.2020г. 23.01.2020 Жилищна сграда с допълващо застрояване XXXI-2539 10135.5426.3113.1 и 10135.5426.3113.2 4 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
40/10135.5426.2569.1/20.12.2019г. 20.12.2019 Вилна сграда 2569 10135.5426.2569.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
39/10135.5417.4075.2, 10135.5417.4075.3, 10135.5417.4075.4, 10135.5417.4075.5/19.12.2019г. 19.12.2019 Пристройка към съществуваща вилна сграда, лятна кухня и барбекю. 4075 10135.5417.4075.2, 10135.5417.4075.3, 10135.5417.4075.4, 10135.5417.4075.5   гр. Варна
38/10135.5510.81.4/19.12.2019г. 19.12.2019 Двуетажна жилищна сграда VI-11 10135.5510.81.4 12 гр. Варна, по плана на кв. Галата
37/10135.5510.75.2/12.12.2019г. 12.12.2019 Жилищна сграда XXIX-29 10135.5510.75.2 12 гр. Варна, по плана на кв. Галата
36/10135.5403.5081.2/25.11.2019г. 25.11.2019 Жилищна сграда XXIII-2494 10135.5403.5081.2 116 гр. Варна, по плана на м. Боровец-юг
35/10135.5401.3633.1/13.11.2019г. 13.11.2019 Жилищна сграда XI-1159 10135.5401.3633.1 1 гр. Варна, по плана на кв. Галата
34/10135.5501.311.10/11.11.2019г. 11.11.2019 Административна сграда 10135.5501.311.10   гр. Варна
33/10135.5501.311.13/11.11.2019г. 11.11.2019 Промишлена сграда 10135.5501.311.13   гр. Варна
32/10135.5545.4171.1/07.11.2019г. 07.11.2019 Жилищна сграда III-3276 10135.5545.4171.1 49 гр. Варна, по плана на м. Зеленика
31/10135.5549.1509.1/25.10.2019г. 25.10.2019 Еднофамилна жилищна сграда. 1509 10135.5549.1509.1   гр. Варна
30/10135.5549.1691.1/17.10.2019г. 17.10.2019 Вилна сграда. 1691 10135.5549.1691.1   гр. Варна, по плана на м. Прибой
29/10135.5401.2697.2/19.09.2019г. 19.09.2019 Вилна сграда на един етаж 2697 10135.5401.2697.2   гр. Варна, по плана на м. "Боровец-север"
28/10135.5510.542.7/19.09.2019г. 19.09.2019 Еднофамилна жилищна сграда IX-192 10135.5510.542.7 7 гр. Варна, по плана на кв. Галата
27/10135.5426.2320.2/16.09.2019г. 16.09.2019 Eднофамилна жилищна сграда X-2320 10135.5426.2320.2 29 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
26/30497.502.274.1/12.09.2019г. 12.09.2019 Вилна сграда 502.274 30497.502.274.1   гр. Варна, по плана на м. "Орехчето"
25/10135.5426.3015.1/04.09.2019г. 04.09.2019 Двуетажна вилна сграда 2607 10135.5426.3015.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
24/10135.5426.448.2 и 10135.5426.448.3/27.08.2019г. 27.08.2019 Жилищна сграда с допълващо застрояване. 448 10135.5426.448.2 и 10135.5426.448.3   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
23/30497.508.14.6/27.08.2019г. 27.08.2019 Вилна сграда. 14 30497.508.14.6   с.Звездица, по плана на м. "Орехчето"
22/10135.5502.562.1/21.08.2019г. 21.08.2019 Банков клон на "Банка ДСК" - гр. Варна. IV 10135.5502.562.1 18 гр. Варна, по плана на 27ми м.р.
21/10135.5510.921.2/19.08.2019г. 19.08.2019 Еднофамилна жилищна сграда. XIII-18 10135.5510.921.2 30 гр. Варна, по плана на кв. Галата
20/10135.5426.394.1/12.08.2019г. 12.08.2019 Еднофамилна жилищна сграда 10135.5426.394.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
19/10135.5403.3383.2/12.08.2019г. 12.08.2019 Вилна сграда. 10135.5403.3383.2   гр. Варна, по плана на м. Зеленика
18/10135.5426..3153.1/31.07.2019г. 31.07.2019 Сезонна постройка. 10135.5426..3153.1   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
17/10135.5545.285.4/17.07.2019г. 17.07.2019 Жилищна сграда с работилница. 10135.5545.285.4   гр. Варна, по плана на м. Зеленика
16/10135.5403.964.2/08.07.2019г. 08.07.2019 Вилна сграда. 10135.5403.964.2   гр. Варна, по плана на м. Боровец-юг
15/10135.5545.150.3/20.06.2019г. 20.06.2019 Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда. 10135.5545.150.3   гр. Варна, по плана на м. Зеленика
14/10135.5549.1214.2/06.06.2019г. 06.06.2019 Курортна сграда 1214 10135.5549.1214.2   гр. Варна, по плана на м. Прибой
13/10135.5403.556.3/29.05.2019г. 29.05.2019 Пристройка и надстройка на съществуваща вилна сграда. 556 10135.5403.556.3   гр. Варна, по плана на м. Боровец-юг
12/38354.502.15.1/02.05.2019г. 02.05.2019 Основен ремонт и пристройка на съществуваща сграда. 38354.502.15.1   с.Константиново
11/10135.5426.2498/25.04.2019г. 25.04.2019 Водопроводно отклонение за работилница. 10135.5426.2498   гр. Варна
10/10135.5403.5661.1/18.04.2019г. 18.04.2019 Жилищна сграда IV-4409 10135.5403.5661.1 51 гр. Варна, по плана на м. Боровец-юг
9/10135.5403.5159.1/16.04.2019г. 16.04.2019 Жилищна сграда 10135.5403.5159.1   гр. Варна, по плана на м. Боровец-юг
8/10135.5505.454.1.1 и 10135.5505.454.1.2/09.04.2019г. 09.04.2019 Двуфамилна жилищна сграда 10135.5505.454.1.1 и 10135.5505.454.1.2   гр. Варна, по плана на 28ми м.р.
7/10135.5510.678.6/08.04.2019г. 08.04.2019 Жилищна сграда със сградни водопроводно и канализационно отклонения XI-678 10135.5510.678.6 18 гр. Варна, по плана на кв. Галата
6/10135.5403.5044.1/21.03.2019г. 21.03.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА II-4893 10135.5403.5044.1 61 гр. Варна, по плана на м. Боровец-юг
5/10135.5510.866.2/21.03.2019г. 21.03.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ LIX-150 10135.5510.866.2 33 гр. Варна, по плана на кв. Галата
4/10135.5549.1993.1/28.02.2019г. 28.02.2019 ВИЛНА СГРАДА XII-1993 10135.5549.1993.1 37 гр. Варна, по плана на м. Прибой
3/10135.5510.534.1/07.02.2019г. 07.02.2019 Жилищна сграда. XII-172 10135.5510.534.1 16 гр. Варна, по плана на кв. Галата
2//16.01.2019г. 16.01.2019 Пристройка на два етажа и надзид към съществуваща жилищна сграда до 1,50м. VII-254 10135.5510.648.2 8 гр. Варна, по плана на кв. Галата
1/10135.5549.2373.1/09.01.2019г. 09.01.2019 Жилищна сграда   гр. Варна

Карта на сайта