asparuhovo logo

Започна раздаването на материалите за Преброяване 2021

От 13.09. до 16.09.2021 г. - за преброителите.
От 14.09. до 16.09.2021 г. - за контрольорите.

Материалите се раздават от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 в сградата на район Аспарухово. За контакт: +359886 870 355, Л. Станчева
Ако са Ви били разпределени допълнителни преброителни участъци или контролни райони, моля донесете вече подписания си договор, за да можете да подпишете и получите нов.
Контрольорите ще получат списък с имената и координатите на преброителите в своя контролен район. Моля да осъществят контакт с преброителите си и да уточнят начините за комуникация помежду си.
Всеки контрольор ще получи карти за временно присъстващи лица, които се използват при преброяването на лицата в местата за настаняване. Преброители, в чиито участъци има места за настаняване, могат да вземат карти от контрольора си.
При невъзможност да получите материалите в посочените срокове, моля да се обадите на тел: 052/575-216 – Виолета Новакова.

При настъпили промени ще Ви уведомим своевременно.