asparuhovo logo

Съобщение

Община Варна в изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците организира кампания за разделно събиране за последващо третиране на опасни отпадъци от домакинствата. Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават са: лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и живак; почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила. Мобилният пункт в кв. Аспарухово ще бъде достъпен за граждани на 24.06.2021 г. (четвъртък) от 9:00 до 12:45 часа на пазара на ул. „Моряшка“