asparuhovo logo

Парламентарни избори 2021

График за раздаване на изборни книжа и материали на СИК за изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г. :

Избирателни списъци:

Избирателни секции, подходящи за гласуване от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за район “Аспарухово”:

  1. Избирателна секция № 362 – НУ „Васил Левски” – ул. „Места” № 27
  2. Избирателна секция № 370 – СУ „Любен Каравелов” – ул. „Народни будители” № 17А

Заявки за помощ в изборния ден ще се приемат от 22 март от 6,00 ч. до 21,00 ч., както и в изборния ден на следните телефони: 0700/10 966 и GSM 0889/409 221.

Промяна на седалище:

Разяснителна кампания:

Справка:

Електронни услуги:

  1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

  2. 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

  3. 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

  4. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

  5. 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

  6. 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  7. 910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Съобщения:

Териториален обхват:

Избирателен списък: