asparuhovo logo

Разрешения за строеж 2021

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
17 28.04.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-3584, кв. 1 по плана на СО "Боровец Север", гр. Варна със ЗП 71,55 кв. м и РЗП 71,55 кв. м. УПИ I-3584 10135..5401.3627 1 гр. Варна, по плана на Боровец Север
16 23.04.2021 Изграждане на мрежова фотоволтаична система с мощност до 30kW върху покрив на съществуваща сграда и прилежащ терен с идентификатор 10135.5545.3896 по плана на С.О. "Зеленика", Район "Аспарухово", гр. Варна   10135.5545.3894   гр. Варна, по плана на С.О. "Зеленика"
15 20.04.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI-3033, кв. 2 по плана на ЗО "Прибой", град Варна със ЗП 102,20 кв. м и РЗП 223,50 кв. м. XI-3033 10135.5405.3035 2 гр. Варна, по плана на ЗО "Прибой"
14 20.04.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XII-3032, кв. 2 по плана на ЗО "Прибой", град Варна със ЗП 102,20 кв. м и РЗП 293,70 кв. м. XII-3032 10135.5405.3036 2 гр. Варна, по плана на ЗО "Прибой"
13 05.04.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ В УПИ VI-439 /ПИ 10135.5510.251 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 27, ПО ПЛАНА НА КВ. "ГАЛАТА" СЪС ЗП: 120.22 КВ.М. И РЗП: 225.33 КВ.М. VI-439 10135.5510.251 27 гр. Варна, по плана на КВ. "ГАЛАТА"
12 02.04.2021 ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на магазин в амбулатория за специализирана медицинска помощ в жилищна сграда находяща се в УПИ X, кв.8 по плана на 27-ми м.р., кв. "Аспарухово", гр.Варна. X 10135.5502.539.1.15 8 гр. Варна, №1, по плана на 27-ми м.р.
11 19.03.2021 Плътна ограда по вътрешна регулационна линия в ПИ 10135.5502.20 по КК на гр. Варна   10135.5502.20   гр. Варна
10 19.03.2021 Две еднофамилни жилищни сгради, в УПИ XLIX-94, кв. 24 по плана на СО "Зеленика", град Варна със ЗП 173,80 кв, м и РЗП 349,00 кв, м. УПИ XLIX-94 10135.5545.4245 24 по плана на СО "Зеленика"
9 19.03.2021 Еднофамилна жилищна сграда, в УПИ V-3254, кв. 125 по плана на СО "Боровец-Юг", град Варна със ЗП 125,30 кв. м и РЗП 252,60 кв. м. V-3254 10135.5403.5176 125 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-Юг"
8 19.03.2021 Вилна сграда в ПИ 3793, по плана на СО "Боровец-Юг", град Варна със ЗП 99,98 кв, м и РЗП 99,98 кв, м   10135.5403.3793 111 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-Юг"
7 18.03.2021 Реконструкция, пристройка и надстройка на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 820, кв. 16 по плана на СО "Ракитника", гр. Варна със ЗП на пристройка на жил. сгр. 28,00 кв. м.; ЗП надстрояване на хил. сгр. с втори етаж 111,41 кв. м. и РЗП ново строителство 139,41 кв. м.   10135.5426.820 16 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
6 16.03.2021 Изграждане на фотоволтаична електрическа централа до 30kW върху покрив на съществуваща сграда и прилежащ терен с идентификатор 10135.5404.4233 по плана на СО "Боровец - юг", Район "Аспарухово", гр. Варна   10135.5404.4233   гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
5 02.03.2021 Изграждане на мрежова фотоволтаична система с номинална мощност до 15kW в ПИ 10135.5426.911 по плана на СО "Ракитника", Район "Аспарухово", гр. Варна   10135.5426.911   гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
4 02.02.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДЖАКУЗИ В УПИ VIII-2510/ПИ 10135.5426.3212 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 43, ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" СЪС ЗП: 144.63 КВ.М. И РЗП: 445.27 КВ.М. VIII-2510 10135.5426.3212 43 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
3 25.01.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ ХХVI-5024/ПИ 10135.5403.5233 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 9, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ-ЮГ", ГР. ВАРНА СЪС ЗП: 84.48 КВ.М. И РЗП: 180.50 КВ.М. ХХVI-5024 10135.5403.5233 9 гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ"
2 25.01.2021 ОГРАДА ПО ВЪТРЕШНИТЕ РЕГУЛАЦИОННИТЕ ЛИНИИ С ВИСОЧИНА ДО 2.20М. И ДЪЛЖИНА 33.90М. В УПИ II-298/ ПИ 10135.5510.590 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 20, ПО ПЛАНА НА КВ. ГАЛАТА, ГР. ВАРНА II-298 10135.5510.590 20 гр. Варна, по плана на кв. Галата
1 11.01.2021 ТРИ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В УПИ VI-5/ПИ 10135.5065.52 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 65, ПО ПЛАНА НА М. "ПАТРАБАНА", ГР. ВАРНА СЪС ЗП сграда 1: 69.00 КВ.М. и РЗП сграда 1: 138.00 КВ.М.; ЗП сграда 2: 69.00 КВ.М. и РЗП сграда 2: 138.00 КВ.М.; ЗП сграда 3: 69.00 КВ.М. и РЗП сграда 3: 138 КВ.М.; ОБЩО ЗП: 207.00 КВ.М. и ОБЩО РЗП:414 КМ.М. VI-5 10135.5065.52 65 гр. Варна, по плана на м-ст "Патрабана"