asparuhovo logo

Разрешения за строеж 2021

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
41 21.12.2021 Вилна сграда в ПИ 4707 /ПИ 10135.5403.4707 по КК на гр. Варна/, кв. 24 по плана на СО "Боровец-юг", град Варна със ЗП: 51,95 кв.м и РЗП: 99,90 кв.м.   10135.5403.4707 24 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
40 17.12.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XXVI-375 /ПИ 10135.5545.4305 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 28, ПО ПЛАНА НА СО "ЗЕЛЕНИКА" СЪС ЗП: 85.20КВ.М. И РЗП: 188.13КВ.М. XXVI-375 10135.5545.4305 28 гр. Варна, по плана на СО "ЗЕЛЕНИКА"
39 6.12.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ III-137 /ПИ 10135.5426.3177 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 33, ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" СЪС ЗП: 103.00КВ.М. И РЗП: 173.00КВ.М. III - 137 10135.5426.3177 33 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
38 29.11.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XXI-330 /ПИ 10135.5510.902 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 11, ПО ПЛАНА НА КВ "ГАЛАТА" СЪС ЗП: 91.50КВ.М. И РЗП: 91.50КВ.М. XXI-330 10135.5510.902 11 гр. Варна, №26, по плана на кв." Галата"
37 24.11.2021 ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ-ГАРАЖ В УПИ VIII-532 /ПИ 10135.5510.771 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 29, ПО ПЛАНА НА КВ. "ГАЛАТА", ГР. ВАРНА СЪС ЗП : 43.05 КВ.М. VIII-532 10135.5510.771 29 гр. Варна, ул. "Кап. І ранг Ст. Димитриев" №26, по плана на кв." Галата"
36 17.11.2021 ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ-ГАРАЖ И ЛЯТНА КУХНЯ В УПИ ХVIII-707 /ПИ 10135.5510.707 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 10, ПО ПЛАНА НА КВ. "ГАЛАТА" СЪС ЗП : 52.00 КВ.М. ХVIII-707 10135.5510.707 10 гр. Варна, №5, по плана на Галата
35 16.11.2021 БАСЕЙН С ОБЕМ 38.00 КУБ.М., В УПИ XV-617 /ПИ 10135.5403.617 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 15, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ-ЮГ", Р-Н "АСПАРУХОВО, ГР.ВАРНА. XV-617 10135.5403.617 15 гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ"
34 15.11.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ VIII-1612 /ПИ 10135.5549.1612 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 7, ПО ПЛАНА НА СО "ПРИБОЙ" СЪС ЗП: 49.90КВ.М. И РЗП: 99.80КВ.М. VIII-1612 10135.5549.1612 7 гр. Варна, по плана на СО "ПРИБОЙ"
33 9.11.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ IV-138 /ПИ 10135.5403.138 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 14, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ-ЮГ" СЪС ЗП: 109.50КВ.М. И РЗП: 227.01КВ.М. IV-138 101355403.138 14 гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ"
32 12.10.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ III-1491/ПИ 10135.5549.2517 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 39, ПО ПЛАНА НА СО "ПРИБОЙ" СЪС ЗП: 63.36КВ.М. И РЗП: 63.36КВ.М. III-1491 10135.5549.2517 39 гр. Варна, по плана на СО "ПРИБОЙ"
31 21.9.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXII-3067 /ПИ 10135.5426.3067/, кв. 22 по плана на СО "Ракитника", гр. Варна със ЗП: 141,80 кв. м и РЗП: 244,75 кв. м. XXXII-3067 10135.5426.3067 22 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
30 21.9.2021 ПРИСТРОЙКА - СПОМАГАТЕЛНО-ОБСЛУЖВАЩА ПОСТРОЙКА И МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ СЪС ЗП: 122.00 КВ.М. И РЗП: 122.00 КВ.М. В УПИ XVIII-851 /ПИ 10135.5510.938 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 31, ПО ПЛАНА НА КВ. ГАЛАТА, Р-Н "АСПАРУХОВО", ГР.ВАРНА. XVIII-851 10135.5510.938 31 гр. Варна, по плана на КВ. ГАЛАТА
29 17.9.2021 Изграждане на мрежова фотоволтаична система с генераторна мощност 33,3 kWp и максимална променлива - токова мощност 30 kW, върху покрив на на съществуваща сграда в УПИ XVIII-851, ул." Панорамна" №36, Район "Аспарухово", гр.Варна   10135.5510.938   гр. Варна, №36
27 17.9.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ V-27/ПИ 10135.5426.3203 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 58, ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" СЪС ЗП: 115.30 КВ.М. И РЗП: 230.60 КВ.М. И ПОДПОРНИ СТЕНИ V-27 10135.5426.3203 58 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
25 13.9.2021 Вилна сграда в ПИ 1562 (ИД. 10135.5549.1562), кв. 18 по плана на СО "Прибой", град Варна със ЗП 133,56 кв. м и РЗП 260,77 кв. м.   10135.5549.1562 18 гр. Варна, по плана на СО "Прибой"
24 20.8.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-1193, кв. 64 по плана на СО "Прибой", гр. Варна със ЗП 47,70 кв. м и РЗП 99,50 кв. м. VIII 10135.5549.2513 64 гр. Варна, по плана на СО "Прибой"
23 4.8.2021 Преустройство на таванско помещение и пристройка на жилищна сграда в УПИ VIII-2135, кв. 98, по плана на 28-ми м.р., гр. Варна, (ПИ 10135.5505.451), със ЗП на пристройка 10,00 кв.м. VIII-2135 10135.5505.451 98 гр. Варна, по плана на 28-ми м.р.
22 27.7.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XV-4139, кв. 1 по плана на СО "Боровец-север", гр. Варна със ЗП 99,80 кв. м и РЗП 99,80 кв. м. XV-4139 10135.5401.3625 1 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-север"
21 22.7.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXV-5269, кв. 15 по плана на СО "Боровец-юг", град Варна със ЗП: 75,00 кв. м и РЗП: 163,00 кв. м. УПИ XXV-5269 10135.5403.5325 15 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
20 23.6.2021 Жилищна сграда в УПИ IV-3006, 604 кв. 3 по плана на ЗО "Прибой", град Варна със ЗП 153,00 кв. м и РЗП 153,00 кв. м. IV-3006, 604 10135.5405.3052 3 гр. Варна, по плана на ЗО "Прибой"
19 17.6.2021 Лятна кухня в УПИ VII-3028, кв. 1 по плана на СО "Прибой - зона за отдих", град Варна със ЗП: 39,10 кв.м. и РЗП: 39,10 кв. м. VII-3028 10135.5405.3047 1 гр. Варна, по плана на ЗО "Прибой"
18 10.6.2021 Жилищна сграда в УПИ VII-3028, кв. 1 по плана на СО "Прибой - зона за отдих", град Варна със ЗП 98,43 кв. м и РЗП 98,43 кв. м. УПИ VII-3028 10135.5405.3047 1 гр. Варна, по плана на ЗО "Прибой"
17 28.4.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-3584, кв. 1 по плана на СО "Боровец Север", гр. Варна със ЗП 71,55 кв. м и РЗП 71,55 кв. м. УПИ I-3584 10135..5401.3627 1 гр. Варна, по плана на Боровец Север
16 23.4.2021 Изграждане на мрежова фотоволтаична система с мощност до 30kW върху покрив на съществуваща сграда и прилежащ терен с идентификатор 10135.5545.3896 по плана на С.О. "Зеленика", Район "Аспарухово", гр. Варна   10135.5545.3894   гр. Варна, по плана на С.О. "Зеленика"
15 20.4.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI-3033, кв. 2 по плана на ЗО "Прибой", град Варна със ЗП 102,20 кв. м и РЗП 223,50 кв. м. XI-3033 10135.5405.3035 2 гр. Варна, по плана на ЗО "Прибой"
14 20.4.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XII-3032, кв. 2 по плана на ЗО "Прибой", град Варна със ЗП 102,20 кв. м и РЗП 293,70 кв. м. XII-3032 10135.5405.3036 2 гр. Варна, по плана на ЗО "Прибой"
13 5.4.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ В УПИ VI-439 /ПИ 10135.5510.251 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 27, ПО ПЛАНА НА КВ. "ГАЛАТА" СЪС ЗП: 120.22 КВ.М. И РЗП: 225.33 КВ.М. VI-439 10135.5510.251 27 гр. Варна, по плана на КВ. "ГАЛАТА"
12 2.4.2021 ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на магазин в амбулатория за специализирана медицинска помощ в жилищна сграда находяща се в УПИ X, кв.8 по плана на 27-ми м.р., кв. "Аспарухово", гр.Варна. X 10135.5502.539.1.15 8 гр. Варна, №1, по плана на 27-ми м.р.
11 19.3.2021 Плътна ограда по вътрешна регулационна линия в ПИ 10135.5502.20 по КК на гр. Варна   10135.5502.20   гр. Варна
10 19.3.2021 Две еднофамилни жилищни сгради, в УПИ XLIX-94, кв. 24 по плана на СО "Зеленика", град Варна със ЗП 173,80 кв, м и РЗП 349,00 кв, м. УПИ XLIX-94 10135.5545.4245 24 по плана на СО "Зеленика"
9 19.3.2021 Еднофамилна жилищна сграда, в УПИ V-3254, кв. 125 по плана на СО "Боровец-Юг", град Варна със ЗП 125,30 кв. м и РЗП 252,60 кв. м. V-3254 10135.5403.5176 125 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-Юг"
8 19.3.2021 Вилна сграда в ПИ 3793, по плана на СО "Боровец-Юг", град Варна със ЗП 99,98 кв, м и РЗП 99,98 кв, м   10135.5403.3793 111 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-Юг"
7 18.3.2021 Реконструкция, пристройка и надстройка на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 820, кв. 16 по плана на СО "Ракитника", гр. Варна със ЗП на пристройка на жил. сгр. 28,00 кв. м.; ЗП надстрояване на хил. сгр. с втори етаж 111,41 кв. м. и РЗП ново строителство 139,41 кв. м.   10135.5426.820 16 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
6 16.3.2021 Изграждане на фотоволтаична електрическа централа до 30kW върху покрив на съществуваща сграда и прилежащ терен с идентификатор 10135.5404.4233 по плана на СО "Боровец - юг", Район "Аспарухово", гр. Варна   10135.5404.4233   гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"
5 2.3.2021 Изграждане на мрежова фотоволтаична система с номинална мощност до 15kW в ПИ 10135.5426.911 по плана на СО "Ракитника", Район "Аспарухово", гр. Варна   10135.5426.911   гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
4 2.2.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДЖАКУЗИ В УПИ VIII-2510/ПИ 10135.5426.3212 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 43, ПО ПЛАНА НА СО "РАКИТНИКА" СЪС ЗП: 144.63 КВ.М. И РЗП: 445.27 КВ.М. VIII-2510 10135.5426.3212 43 гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
3 25.1.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ ХХVI-5024/ПИ 10135.5403.5233 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 9, ПО ПЛАНА НА СО "БОРОВЕЦ-ЮГ", ГР. ВАРНА СЪС ЗП: 84.48 КВ.М. И РЗП: 180.50 КВ.М. ХХVI-5024 10135.5403.5233 9 гр. Варна, по плана на СО "БОРОВЕЦ-ЮГ"
2 25.1.2021 ОГРАДА ПО ВЪТРЕШНИТЕ РЕГУЛАЦИОННИТЕ ЛИНИИ С ВИСОЧИНА ДО 2.20М. И ДЪЛЖИНА 33.90М. В УПИ II-298/ ПИ 10135.5510.590 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 20, ПО ПЛАНА НА КВ. ГАЛАТА, ГР. ВАРНА II-298 10135.5510.590 20 гр. Варна, по плана на кв. Галата
1 11.1.2021 ТРИ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В УПИ VI-5/ПИ 10135.5065.52 ПО КК НА ГР. ВАРНА/, КВ. 65, ПО ПЛАНА НА М. "ПАТРАБАНА", ГР. ВАРНА СЪС ЗП сграда 1: 69.00 КВ.М. и РЗП сграда 1: 138.00 КВ.М.; ЗП сграда 2: 69.00 КВ.М. и РЗП сграда 2: 138.00 КВ.М.; ЗП сграда 3: 69.00 КВ.М. и РЗП сграда 3: 138 КВ.М.; ОБЩО ЗП: 207.00 КВ.М. и ОБЩО РЗП:414 КМ.М. VI-5 10135.5065.52 65 гр. Варна, по плана на м-ст "Патрабана"