asparuhovo logo

СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ

Уважаеми граждани,

Информираме Ви, че във връзка със създадената извънредна епидемиологична обстановка възниква необходимост от ограничаване на физическото присъствие на гражданите на гише. В съответствие с предоставените възможности от Държавна агенция „Електронно управление“ и посредством официалната регистрация на Район „Аспарухово“ в Системата за сигурно електронно връчване се предоставя възможност за изпращане и/или получаване на електронни документи за и от публични органи, физически и юридически лица. За повече информация: https://e-gov.bg

СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ

Потребителите на системата трябва да разполагат с електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ). Комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ). Като се включва в системата, районната администрация заявява своята готовност за въвеждане на активни мерки за драстично намаляване на административната тежест и на облекчаване на административното обслужване на гражданите и на бизнеса.

Уведомяваме Ви, че Район „Аспарухово“ - Община Варна е осигурила възможност да предоставя услугите си и по електронен път през Единния портал за достъп до електронни административни услуги https://edelivery.egov.bg/Account/Login по всяко време, от всяко място и чрез различни устройства. Същият е един от ресурсите на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги на Държавната агенция „Електронно управление“.

В допълнение на това, в периода до 10.01.2021г. гражданите ще могат да заявяват е-услуги през Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДАЕУ) и да подписват безплатно документи с КЕП. За повече информация: Актуално (egov.bg)

Продиктувана от епидемията корона вирус, гражданите и бизнеса ще могат да получат от „Борика“ АД и „Евротръст Технолъджис“ АД безплатен облачен или мобилен КЕП, с който за период от един месец да подписват безплатно заявленията за електронни административни услуги. Подписването може да се извършва в платформите на тези дружества - https://my.b-trust.bg и https://portal.evrotrust.com, а с КЕП на физически носител по стандартната процедура.

Останете си вкъщи, бъдете дигитални. Заявявайте административни услуги електронно.

За връзка с Помощния контактен център на ДАЕУ използвайте в работно време от 9:00 до 18:00 и извън работно време от 18:00 до 22:00 телефони: 02 949 2388, 02 949 2392;

За връзка с Евротръст: +359 2 448 58 58;

За връзка с Борика: 0700 199 10 или *9910.