asparuhovo logo

Социални дейности

Районната администрация реализира редица социални мероприятия:
-    осигуряване на безплатен обяд на нуждаещи се граждани със съдействието на Община Варна
-    приемане на заявки за издаване на безплатни карти за пътуване на граждани над 67,5 години

Здравеопазване

Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - МДОЗС "Д-р Марко А. Марков" извършва активно издирване, диагносика, лечения и рехабилитация на болни с онкологични заболявания и преканцерози. Стационарен блок и Административно-стопански блок  все намират в кв. "Аспарухово", м-т "Вилите".

За здравното обслужване на гражданите се грижат лекари и медицински персонал от ДКЦ “Св.Иван Рилски” ЕООД и Медицински комплекс “Аспарухово”

Социални подпомагане

На територията на района се намира Дирекция “Социално подпомагане” кв.“Аспарухово” и Звено майка и бебе кв.”Аспарухово”.