asparuhovo logo

ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА 2020 Г.

Заповед №Файл
Г-329/23.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ IV-138 „за жил. стр.“, кв. 14, по плана на СО „Боровец-юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-328/23.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVI-4747 „за жил. стр.“, кв. 20, по плана на СО „Боровец - юг”, гр. Варна Преглед
Г-321/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-2404, кв. 54, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна Преглед
Г-320/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-5258, кв. 11, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Г-319/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-3743, кв. 26, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Г-318/09.10.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-3070 „за жил. стр.“, кв. 12, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Преглед
Г-286/28.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VII-2151 и УПИ VIII-2151, кв. 27, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна Преглед
Г-274/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-1637 и УПИ ХХI-1637, кв. 8, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна Преглед
Г-275/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-668, кв. 52, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Г-276/11.09.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-2202, кв. 32, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Г-273/11.09.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХIII-222, кв. 77, по плана на 28 м.р., гр. Варна Преглед
Г-260/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIV-3008 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на СО „Зеленика“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-259/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ V-27, кв. 58, по плана на СО „Ракитника“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-258/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LV-4661, кв. 9, по плана на СО „Боровец - юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-257/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-4797, кв. 161, по плана на СО „Боровец - юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-255/13.08.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-1706, кв. 192, по плана на СО „Боровец - юг“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-223/24.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-3006 и УПИ IV-3006,604, кв. 3, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 3 и кв. 4 на ЗО „Прибой”, гр. Варна Преглед
Г-219/24.07.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ XLIII-317, кв. 21, по плана на СО „Зеленика”, гр. Варна Преглед
Г-185/06.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ и РУП за УПИ ХII-22, кв. 74, по плана на 28 м.р., гр. Варна Преглед
Г-186/06.07.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ III-227, кв. 77, по плана на 28 м.р., гр. Варна Преглед
Г-155/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІ-5155, кв. 23, по плана на СО „Боровец - юг“, гр. Варна Преглед
Г-139/21.04.2020 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VІ-45 „за жил. стр.“ и УПИ ХІV-46 „за жил. стр.“, кв. 3, по ПП на м-ст „Патрабана“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-156/12.05.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-3009 „за жил. стр.“ и УПИ ХХVІ-3010,3521,3522 „за жил. стр.“, кв. 1, по плана на СО „Зеленика“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна Преглед
Г-91/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-3079 и УПИ ХІV-3079, кв. 48, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Преглед
Г-90/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-3054 и УПИ ХІ-3055, кв. 39, по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна Преглед
Г-89/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1192, кв. 64, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна Преглед
Г-88/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХLV-4937, кв. 11, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна Преглед
Г-87/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ-125, кв. 11, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна Преглед
Г-86/06.03.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-1313, кв. 75, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна Преглед
Г-61/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-4195,4145 „за търг.-скл. дейност и безвр. произв. и услуги“, кв. 11, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Г-60/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-215, кв. 7, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Г-59/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ Х-3124, кв. 22, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед
Г-58/11.02.2020 г. ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-4216, УПИ VІІІ-4216, кв. 33 и ул. рег. от о.т.478 до о.т.473, по плана на СО „Зеленика“, гр. Варна Преглед